“در جستجوی بهشت موهوم” نام کتابی است که دکتر عبدالمیثاق قدیریان پرفسور برجسته روان پزشکی و استاد ممتاز دانشگاه مک گیل کانادا به زبان انگلیسی نوشته  …

شماره ۱۲۰۹ ـ پنجشنبه ۲۵ دسامبر ۲۰۰۸


نگاهی به کتاب “در جستجوی بهشت موهوم”“در جستجوی بهشت موهوم” نام کتابی است که دکتر عبدالمیثاق قدیریان پرفسور برجسته روان پزشکی و استاد ممتاز دانشگاه مک گیل کانادا به زبان انگلیسی نوشته و مورد استقبال فراوان قرار گرفته است. این کتاب در ۱۹۲ صفحه به قطع بزرگ اخیرا به فارسی ترجمه و منتشر شده است.

پس از دو قرن حذف روحانیت از روانشناسی، دکتر قدیریان از پیشگامان سختکوشی است که بر پایه تجربیات پزشکی و اعتقادات روحانی خود شناخت آسیب شناسی روان کژیها و بویژه اعتیاد به الکل و مواد مخدر را تنها به واکنش های مغز محدود نکرده است بلکه فقر اخلاق و زوال روحانیت را عامل مهمتری در گسترش این بلای زمان میداند.

تئوری انسان خدائی بر پایه ی بی نیازی از روح بر پا شده و هدف نهائی آن نفس پرستی و لذت جوئی منظور شده است. دولت های خودکامه نیز در بخشی از جهان دوام و بقای خود را در سرکوب و خفقان مردم و بخصوص جوانان میدانند. پیامد آن تنش های روانی است که جوانان را به مصرف الکل و مواد مخدر می کشاند به این امید که آرامشی یابند و تسکین پذیرند. سوداگران سیه دل نیز بر این آتش دامن زده مافیای هولناکی به راه انداخته و جوانان محروم و بی پناه را هر چه بیشتر آلوده و اسیر و درگیر مینمایند.

دکتر قدیریان از نظر علمی و بر پایه اخلاق ثابت میکند که مصرف این مواد عقل را زائل و مغز را تباه میکند و سرانجام با سستی و کاهلی ناامیدی سر بر می آورد و خودکشی پایان تلخ حیات اکثریت این جوانان محروم است.

دکتر قدیریان در این کتاب نه تنها به درمان، بلکه به پیشگیری تأکید می کند. در حالی که آثار زیان بخش هر یک از این مواد را با سابقه تاریخی آن به روشنی تصویر می کند همزمان کوشش کرده است تا جوانان را از ابتلاء به آن برکنار دارد.

مطالعه این کتاب سلامت جامعه و بویژه حفظ و صیانت جوانان را از ابتلاء به الکل و موادمخدر که اکنون “طاعون زمان” خوانده شده است، تأمین می کند و جوانان را به فردائی بهتر نوید میدهد.


* دکترمنوچهر مفیدی، عضو آکادمی روان پزشکی کودکان و جوانان امریکا


اطلاعات کتاب به انگلیسی

In Search of Nirvana

By A. M. Ghadirian

Printed Version
Price: USD7.95 | GBP5.95
Buy from
Amazon.com

Originally published in 1985 in English and then updated in 1989 as “Alcohol and Drug Abuse: A Psychosocial and Spiritual Approach to Prevention”, this book takes account of the extensive research on addiction, alcoholism and drug abuse in the last twenty years. It focuses on primary prevention and explores the roles and responsibilities of individuals, families and society in addressing the worldwide crisis in drug abuse.