از خوانندگان

اقامه دعوا علیه آقای خامنه ای‌‌ توسط آقای پهلوی واکنش های مثبت و منفی‌ فراوانی‌ را در پی‌ داشته است و این حرکت از زوایای مختلفی‌ مورد بررسی قرار گرفته است. این یادداشت کوتاه قصد تکرار مباحث مطرح شده‌ قبلی‌ را ندارد و فقط بر آن است تا روی موضوعی تمرکز کند که به زعم این قلم مهمترین نقطه تاریکی‌ است که آقای پهلوی باید بر آن نور بتاباند.

نتیجه طرح شکایت آقای پهلوی در عرصه بین المللی به هر حال یا مثبت است به این مفهوم که از دید حقوق بین الملل آقای خامنه ای به جنایت علیه بشریت محکوم خواهد شد یا منفی است. حال باید دید دست آورد هر یک از این نتایج چیست.

رضا پهلوی در کنفرانس مطبوعاتی

اگر پاسخ حقوقی به این سئوال منفی باشد و حتی اگر با سکوت روبرو شود تنها برنده آن همان آقای خامنه ای خواهد بود که قرار بوده محکوم اصلی باشد. طبیعتا بگیروببندهای حکومت ایران هم بیشتر شده و نقض حقوق بشر که دغدغه اصلی آقای پهلوی از اقامه دعوی بوده است تشدید خواهد شد.

 حال فرض کنیم این اقدامات منجر به محکومیت آقای خامنه ای به جنایت علیه بشریت شود. سابقه جامعه بین الملل در سال های اخیر نشان می دهد که در این صورت ناقوس جنگ با طنین بیشتری به صدا درخواهد آمد و امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران هر چه بیشتر دچار مخاطره خواهد شد.

مسلما آقای پهلوی با علم به این دو پیامد احتمالی حرکت خود را آغاز کرده اند و در نتیجه مطمئنا نتیجه سومی هم از دید ایشان قابل تصور است. این دقیقا همان جایی است که باید به آن نور تابانیده شود.

برخی از تحلیل گران روی جنبه نمادین حرکت آقای پهلوی انگشت گذاشته اند و آن را عامل افشای بیشتر جنایات رژیم می دانند ولی واقعیت آن است که تابش نور بر روی اعمال غیرانسانی و خلاف حقوق بشر حکومت فعلی ایران مدت ها است که توسط تشکل های معتبر بین المللی مانند سازمان عفو بین الملل صورت گرفته و این کار همچنان با شدت ادامه دارد. عده ای نیز این کار را باعث جهت دهی به افکار عمومی جهانی می دانند که اگر چنین باشد بلافاصله باید پرسید این افکار عمومی در چه جهتی و با چه مقاصدی شکل دهی می شوند. 

یکی دیگر از احتمالاتی که از حرف های آقای پهلوی قابل استنتاج است این که ایشان می خواهند جامعه جهانی را متقاعد سازند که به جای صحبت با جمهوری اسلامی با یک شورای برون مرزی که ایشان رهبری می کنند وارد تعامل شود و فرض من این است که تیم آقای پهلوی این آلترناتیو سوم را از دل همین شورا بیرون خواهد کشید اما این که آن نتیجه سوم چیست بر من مکشوف نیست.

هر چه که هست شایسته است آقای پهلوی توضیح دهند مسیری را که در ذهن خودشان ترسیم کرده اند چه می باشد و چگونه از دو نتیجه مخرب فوق الذکر یعنی قدرتمندتر شدن و خشن تر شدن حکومت ایران و احتمال جدی حمله نظامی، دوری می کنند.