گروه محبوب کیوسک بار دیگر به تورنتو می آید، تا در برنامه ای زنده مهمان ایرانیان شهر ما باشد. از برنامه پیشین کیوسک ایرانیان تورنتو استقبال به یاد ماندنی کردند


شهروند ۱۱۹۴ ـ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۸


 

گروه محبوب کیوسک بار دیگر به تورنتو می آید، تا در برنامه ای زنده مهمان ایرانیان شهر ما باشد. از برنامه پیشین کیوسک ایرانیان تورنتو استقبال به یاد ماندنی کردند، و نوید آن می رود که این برنامه نیز از استقبال خوبی برخوردار شود و بخصوص این که سی دی تازه ی گروه نیز این بار در شب برنامه به علاقمندان ارائه خواهد شد. بلیت های کنسرت ۲۵ اکتبر کیوسک از ۱۲ سپتامبر در مراکز اعلان شده در اختیار همگان قرار دارد. شهروند گفت و گوی خواندنی کیوسکی ها را شماره آینده تقدیم علاقمندان خواهد کرد.