تمامی ماشین های دولتی در کانادا تحت پوشش بیمه ایالتی است و رانندگان آن با خرید یک الحاقیه اجازه و امکان آن را پیدا می کنند تا تحت پوشش بیمه قرار بگیرند، اما بحث امروز ما بیشتر روی آمار خسارات ماشین های دولتی متمرکز است.

از سال ۲۰۰۱ تا به حال حدودا ۸۵۰۰ خسارت مربوط به ماشین های دولتی و پلیس در کانادا گزارش شده که از این تعداد سهم ماشین های پلیس قریب به دو سوم یعنی حدود ۵۶۵۰ است.

کارشناسان امر در این خصوص تحقیق کرده و متفق القول هستند که با توجه به پر خطر بودن کار پلیس و ماهیت عملیاتی که روزمره انجام می دهند این تعداد حادثه و تصادف چیزی در حد متعارف است. در ثانی وسعت جغرافیایی این کشور پهناور دلیل دیگری است که عامل تشدید خطر باشد. اگر بخواهیم رقم خسارات مربوط به اتومبیل های پلیس را تخمین بزنیم بیش از حدود ۱۸.۸ میلیون دلار می شود.

همانطور که بیان شد اتومبیل های پلیس بیشتر از همه دوایر دولتی در معرض خطر است چون همواره در اتوبان ها و جاده های داخل و بیرون شهر مشغول خدمتگذاری است. در ثانی تعداد ماشین های پلیس در مقایسه با دیگر ارگانهای دولتی بسیار بیشتر بوده و فقط سازمان دفاع ملی است که رقمی نزدیک به پلیس اتومبیل دارد، لذا اگر بخواهیم رقم را با دیگر کشورها مقایسه کنیم در رتبه  خوبی ارزیابی خواهیم شد.

البته این آمار رو به رشد است و اگر در سال ۲۰۰۶ فقط ۴۲۷ مورد خسارتی گزارش شده این رقم در سال ۲۰۱۰ به ۱۰۶۸ رسیده است.

سخنگوی پلیس در مقام پاسخگویی به چند عامل دیگر اشاره کرده که برای بقیه دوایر دولتی وجود ندارد از آن جمله رانندگی در طول ۲۴ ساعت شبانه روز و در هر شرایط آب و هوایی، در ضمن مقابله و تعقیب بزهکاران و متخلفان از عواملی هستند که باعث تشدید و افزایش  احتمال  ریسک می شوند. در سال گذشته عامل جدیدی به خطرات عدیده پلیس اضافه شد و آن هم صدمات جانی و بدنی افسران پلیس اتوبان ها بود که در زمان کنترل ترافیک با ماشین اشخاص دیگر تصادف کرده و متاسفانه بر اثر شدت جراحات فوت نمودند.

آمار منتشره به قرار ذیل از خسارات دیگر دوایر دولتی نیز خبر داده است:

۱- اداره کنترل کیفیت مواد غذایی در مجموع حدود ۱۰۰۰ خسارت با رقمی حدود ۲.۴ میلیون دلار. در این زمینه متاسفانه مسئولان مربوطه امکان ارایه توضیحات نداشتند.

۲- اداره کنترل اقیانوس ها و ماهیگیری در مجموع ۷۴۹ مورد تصادف و با رقمی حدود ۱.۶ میلیون دلار .

۳- اداره اصلاح و تربیت در مجموع ۶۴۷ تصادف با بار مالی ۱.۶ میلیون دلار.

و همینطور آمار سایر ادارات از جمله مالیات و درآمد، مدیریت پارکها، کشاورزی، مدیریت نیروی انسانی و پرورش مهارت های ویژه و  اداره حمل و نقل نیز در این گزارش آمده است.

در این میان آمار دیگری که مربوط به جرح و صدمات بدنی و فوت می شود گزارش نشده است.

 جهت اطلاع از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۹ حدود ۱.۵ میلیون حادثه رانندگی در کانادا تحقق یافته که قطعا در اغلب آنها صدمات و جراحات بدنی وجود داشته است ولی در این بخش که چه مقدار مربوط به اتومبیل های دولتی و پلیس بوده گزارش نشده است. 

 

* فرهاد فرسادی کارشناس ارشد و بروکر انواع بیمه در کانادا است.

farsadi@cirmco.com