توضیح: چون قوانین در نظام مقدس اسلامی به وسیله نرها نوشته می شود و چون برخی نرها زورشان زیادتر است بنابراین ترتیب شماره نرها معمولا رعایت نمی شود. 

‌نر ۲۰ – در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده اسامی دیگری نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی ‌اضافی خوانده نمی‌شود(مثلا به جای نوشتن محمدرضا فاکر اسم انگلیسی ایشان را بنویسندMohammad Reza Fucker ، یا بجای علی روغنی بنویسند علی رنگ و روغنی، یا به جای حداد عادل بنویسند حداد ظالم، به جای رسایی بنویسند نارسایی و به جای هاشم سواری بنویسند هاشم خرسواری)

‌نر ۲۲ – قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور هیأت نظارت و کلیه دست اندرکاران، صندوق های خالی کاملا ضد عفونی و پاستوریزه شده، و با آرایی که از قبل نوشته شده پرگشته و ممهور به مهر هیأت‌ نظارت حوزه انتخابیه به نماینده ولی فقیه تحویل داده شود تا سلامت انتخابات صد درصد تضمین گردد.

تب صره استفاده از دستکش بهنگام شمارش و زورچپان آرا اجباری است

نر۲۳ – وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات مطالب مربوط به انتخابات و بقیه مطالب نامربوط مثل نحوه زدن مشت به دهان استکبار به هنگام رای گیری و یا راه های نا امید کردن دشمن را به اطلاع عموم‌ برساند.

طرح از مانا نیستانی

نر۲۴ – فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأی‌گیری و قبل از شمارش آراء،  نتایج حاصله را به شورای نگهبان و بیت رهبری و رسانه‌های گروهی اطلاع داده و مژدگانی خود را نقدا دریافت نمایند.

‌نر ۲۵ – وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده (گفته باشیم) و مسئول حُسن( زیبایی) جریان انتخابات است. بدین منظور می‌تواند ‌مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه‌های اخذ رأی اعزام دارد ولی چون درحال حاضر این وزارت خانه در دست نیروهای انحرافی است، شورای نگهبان نیز حق دارد از ورود این مامورین جلوگیری کرده و آنان را به جرم داشتن رابطه با وزارت کشور بازداشت نماید.

نر۱۶– مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق ها بوده و‌ حق دخالت در امور اجرائی و نظارت را ندارند(مگر در زمانی که دغدغه مقام رهبری شروع به بوق زدن نماید)

تب صره باحال نیروهای انتظامی علاوه بر نظم و انضباط محل رای گیری، بنابه وصیت وزارت کشور جهت جلوگیری از “اغته شاش” یعنی شاشیدن به آرای خلایق در داخل صندوق ها نیز حضوری فعال خواهند داشت.

نر۱۷ – محاکم صالحه قضائی موظفند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.(چون درغیراینصورت مقام رهبری جدا دلخور خواهند شد)

‌نر ۱۸ حذف شد.(به طورکلی)

نر۱۹ – در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگ های رأی باطل و مراتب در صورتجلسه ‌قید و آراء مذکور (بسته بندی و پاستوریزه شده) و ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.(تا به “سلاح دید” مقامات به کاندیداهای اصلح و اسلحه اهدا گردد)

الف ـ آرایی که ناخوانا باشد (آرای اطبا که معمولا خط شان خیلی قشنگ است)

ب ـ آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد (مانند نامزدهایی که پدر عروس یعنی خانم، حاج آقا نمیرالمومنین نپسندیده اند)

ج ـ آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد(آرا باید رنگی باشد و یا قابلیت رنگ کردن داشته باشد)

 در موارد ذیل برگه های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نمی گردد:

۱) صندوق های فاقد لاک و مهر انتخاباتی (مثل صندوق های قرض الحسنه که در مواقع انتخابات جور صندوق های رای را می کشند)

۲) آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد(آرای تعارفی زیاد باشد)

۳) آراء کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند(رای اولی های پیش انتخاباتی، چیزی تو مایه های پیش دبستانی)

۴)آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده داده شده باشد(مرده های سیاسی مستثنا هستند)

۵) آرائی که با تقلب و تزویر به دست آمده باشد(استغفرالله به حق چیزهای نشنیده)

۶) آراء تکراری(مثلا نوشته باشند خرخرخرخرخرخرخرخر، چراکه معلوم نیست طرف خِرخِر می کرده یا منظورش دوست پسرِ سابق روحانیت مبارز است)

۱۰) آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد(مخصوصا اگر تهدید کننده دشمن باشد)

۱۱) آرائی که روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی نوشته شده باشد(آرایی که روی اسکناس نوشته شود و اشتباها به صندوق ریخته شده)

تبصره ـ چنانچه آرای ریخته شده به صندوق به علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هیچ وجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد آراء‌ نامزدهای دارای تشابه اسمی در میان آنان تقسیم می‌شود، به این ترتیب که آرا را می گذارند ته سالن و می گویند هرکس تندتر بدود، برنده آرا خواهد بود.  در مورد رأی یا آراء باقیمانده غیرقابل تقسیم، به حکم قرعه میان کاندیداها شیروخط خواهد شد.

تبصره ۲ ـ به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی، چنانچه نامزدی در حوزه ی انتخابیه به تشخیص هیأت اجرایی یا نظارت برای عامه ی مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد باید مشخصه یا(کد) برای وی تعیین گردد مثلا جلو اسمش بنویسند علی کر! 

* اسد مذنبی طنزنویس و از همکاران تحریریه شهروند است. مطالب طنز او علاوه بر شهروند، در سایت های گوناگون اینترنتی نیز منتشر می شود. اسد مذنبی تاکنون دو کتاب طنز منتشر کرده است.

tanzasad@gmail.com