‌نر ۲۶ – پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیأت اجرائیه در پنج نسخه تهیه شده و دستگیری کاندیداهای مخالف و اعضای ستاد آنان آغاز خواهد شد.

 

‌فصل سوم: شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان(جاهای خوب قضیه)

 

‌نر ۲۷ – انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:

۱- داشتن یک شناسنامه آکبند(مرده یا زنده مهم نمی باشد)

۲- سن و سال مطرح نیست چون با چانه زدن می توان به توافق رسید

۳- عاقل بودن شرط است اما به هیچوجه کافی نیست چون تشخیص آن به عهده شورای نگهبان خواهد بود

تبصره سیاهی لشکرها همیشه حق انتخاب خواهند داشت.

 

‌نر ۲۸ – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

 

۱- اعتقاد و التزام عملی و علمی(درحد رساله ناموسی) به اسلام(نوع خاصی که به اسلام ناب محمدی شهرت دارد)

۲- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران و عراق و لبنان و سودان و بورکینافاسو و گینه بی صاحاب و الباقی بلادی که محل تردد خر مقام شامخ ولایت باشد.

۳- ابراز وفاداری به قانون اساسی اهمیتی ندارد چون قانون اساسی فعلا محلی از اعراب ندارد. اما عزاداری پیرامون اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه واجب کفایی است (داشتن حداقل سه سال سابقه مفید سینه زنی زیر پرچم ولایت و یا گفتن حداقل شش بیت شعر و یا …شعر در وصف مقام ولایت الزامی می باشد)

۴- داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل مدرک آبدارچی بیت رهبری و دربان شورای نگهبان.

۵- نداشتن حسن شهرت در حوزه انتخابیه چرا که ممکن است بعدا موی دماغ نظام گردد.

۵- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت چشایی(جهت چشیدن مزه قدرت)بینائی(جهت پیچیدن به چپ و راست درمواقع اضطراری)، شنوائی(برای شنیدن دستورات مافوق) و گویائی(جهت ایراد نطق بعد از دستور).

 

‌تبصره الف – داوطلبان نمایندگی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (۱) مستثنی بوده و باید در دین خود‌ ثابت ‌العقیده باشند و امتحان کتبی بودن ثابت العقیده بودن در دین نیز توسط شورای نگهبان به عمل خواهد آمد.

 

‌تبصره ب بدبخت شد حذف شد

 

‌نر ۲۹ – اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل نان و آبدار خود از داوطلب شدن محرومند:

‌الف – اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه[۲۰] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء ‌نموده و به هیچ وجه گرد سیاست نگردیده باشند.

۱-رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی (چون شغل نمایندگی مجلس نان و آبدارتر بوده و می تواند رئیس جهمور و معاونین و مشاورین وی را اغوا نماید)

۲-دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی(دلیل وابستگی به سران فتنه)

۳- مشاورین و معاونین پسرخاله و بنداندازعمه رئیس جمهور

۴- رؤسای دفاتر سران سه قوه (گفته باشیم گول نخورند و شغل به این پولسازی را ازدست ندهند)

۵- وزرا و رئیس الوزرا و وزارت خانه خرابان

۶- معاونین و مشاورین و معاودین و مخالفین و مزاحمین وزرا.

۷- تا ۱۰۰۰  … و کلیه کسانی که سرشان به تن شان زیادی نمی کند(محض اطلاع عرض شد)

 

نر ۳۰ – اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:

۱-کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق و رژیم قاجار و سلسله زندیه و افشاریه نقش مؤثر داشته اند(موسسان سلسله فشاریه مستثنی می باشند)

۲-ملاکیــن بزرگ که زمین های موات را به نـام خود ثبت داده اند اگر اعدام نشده و یا اموالشان هنوز مصادره نشده باشد.

۳- وابستگان تشکیلاتی و غیرتشکیلاتی (سلام و علیکی) هواداران احزاب، سازمانها و گروه هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا در زمان انتخابات و یا درحین رای گیری یا پس از رای گیری یا ظهر عاشورا اعلام شود.

۴- کسانی که حتی یکبار به ریش نظام خندیده باشند.

۵- محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی حتی در صورتی که اعدام شده و مرده باشند.

۶- مشهورین به فساد تا زمانی که با پولهای بادآورده به کانادا جیم نشده باشند.

۷- محکومین به حدود شرعی مگر آن که توبه آنان ثابت شده باشد (مصاحبه تلویزیونی توبه محسوب نمی شود).

۸- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد (مواد سنتی مثل تریاک چون منافاتی با فرهنگ عمومی و اسلامی ندارد ازاین امر مستثنی است).

۷- تا خداعدد، کلیه جنبنده های روی زمین که بدون اجازه نظام ول می گردند و نفس می کشند.