شهروند ـ آرش عزیزی: مرد ۴۹ ساله‌ای که در شرق انتاریو با ضربات چاقو همسر خود را از پا در آورد هفته‌ی گذشته به ۱۲ سال زندان به جرم قتل غیرعمد محکوم شد.

به گزارش تورنتو استار، دوگالد جیمیسون ۴۹ ساله اول به همسر خود، کارول آن برونت ۵۴ ساله، چاقو زد، سپس به او دستور داد خون را تمیز کند، بعد با او رابطه‌ی جنسی برقرار کرد و بعد رفت دنبال خوش‌گذرانی در چند مهمانی مختلف و در همین حال زن آنقدر خونریزی کرد تا جان سپرد.

این ماجرا در شهر رینفرو صورت گرفت که در حدود یک ساعتی اتاوا و پنج ساعتی تورنتو واقع شده است.

قاضی، تیموتی ری، در حکم خود گفت جیمیسون «با خشم» به شکم برونت جوری چاقو زده که چاقو عملا از بدن او گذشته. جیمیسون سپس به او دستور داده زمین را تمیز کند و خون را جمع کند، بعد او را به تختخواب انداخته و رابطه‌ی جنسی با او برقرار کرده و صبح فردا دستور داده ملافه های خونین را جمع کند تا دخترش آن‌ها را نبیند. (مقتول هم فرزند داشت و هم نوه.)

دوگالد جمیسیون (راست) به اتهام قتل همسرش به ۱۲ سال زندان محکوم شد

جیمیسون سپس با دوستانش عازم مهمانی‌ای شد و وقتی با یکی از آن‌ها برگشت دید برونت روی مبل افتاده. برونت به دوست مذکور گفت: «ببین با من چه کار کرده.» دوستش از او پرسید که می‌خواهد به بیمارستان برود یا نه که برونت گفت ضرورتی ندارد.

جیمیسون سپس با دو بسته آبجوی شش‌تایی به خانه‌ی یکی از دوستانش رفت و سپس به خانه‌ی دوستی دیگر تا مسابقات رانندگی ماشین تماشا کنند و آبجو بخورند.

ساعت۱۱:۳۰شب بود که محکوم به خانه‌ی برونت برگشت و دید برونت در حال جان دادن است. او به دوستش تلفن کرد و وقتی دوستش داشت به ۹۱۱ زنگ می‌زد، جیمیسون فاش کرد که او قبلا به دلیل مشت زدن به صورت برونت از دادگاه دستور گرفته که حق نزدیک شدن به او را ندارد و از این رو شاید الان به دردسر بیافتد. این بود که از صحنه گریخت، اما بعدها دستگیر شد.

پزشک‌یاران که به صحنه رسیدند برونت را بی‌جان یافتند. او حدود ۲۴ ساعت پس از ضربه‌های چاقو به دلیل زخم‌هایی که در شکم خود برداشته بود جان داد.

استفانی برونت، دختر قربانی، پنجشنبه‌ی هفته‌ی گذشته به استار گفت از این مجازات راضی است گرچه ترجیح می‌داده جیمسیون را تا ابد پشت میله‌های زندان ببیند.