شماره ۱۲۱۷ ـ پنجشنبه ۱۹ فوریه ۲۰۰۹

عشق” را باید از این خانه برون بردن و کشتن

تا که” بیگانه” نگوید که تو در خانه ی مایی

برای دختران میهنم ایران که طعم شیرین عشق را در دل می کشند از ترس رعب سیاست و فرهنگی عقب مانده سیاست عشق را به فراموشخانه ها می سپارند.


خوش آمد

عشق را

خوش گفتی

خوشه چیدی

ناب غمزه های عشق

خوشتر گفتی

«هرگز مگو هر گز» را

اما

بازنگشتی تا ببینی

عشق

خوشه کرده در هرگز

***


عشق


بی اجازه

در نزده

سرزده

نپرسیده

از در و از دیوار

از زمین و آسمان

از توی یک کامپیوتر

سلام کرده

سلام

نپرسیده اجازه

برده ترا

به ناکجا

***


چون هر سال “والنتین”


روز بوسه و گل


روز بوسه و گل

روز سرود عشق

بی تو سپری شد، کنار رود

گل سرخ‌ام به آب نشست و رفت

آمده بودم زمزمه‌های عشق را

زنده کنم

آمده بودم غریق بوسه‌هایم شوی

رها در باد

گل سرخ غرق شده.در آب

و من …..

***

فوریه ۲۰۰۹


زیرنویس:
روز والنتین Valentine day : در کشورهای اروپایی هر ساله روز ١۴ فوریه به عنوان “روز والنتین” ، روز عشق بین عاشقان گل شمع و بوسه رد و بدل می‌شود. در تاریخ آمده است که والنتین نام یک کشیش مسیحی در قرن سوم میلادی بود و وقتی امپراتور رم “کلادیوس دوم” اعلام کرد که ازدواج مردان جوان ممنوع است چرا که مردان مجرد سربازان بهتری هستند، کشیش والنتین از این فرمان سرپیچی کرد و چندین سال مخفیانه عاشقان جوان را به عقد هم آورد و زمانی که کلادیوس از این امر آگاه شد او را زندانی و اعدام نمود و اما عاشقان جوان نام اورا به خاطر سپردند. روایت دیگری که در این مورد این روز می گویند این است که والنتین در زندان عاشق دختر زندانبان می شود به طوری که این دختر ، هر روز تا زمان اعدام او به دیدارش به زندان می‌رفت. والنتین برای مردم فرانسه و انگلیس روز بسیار مهمی به شمار می‌آید و میلیون‌ها کارت بین عاشقان رد و بدل می‌گردد. مردم امریکا این روز را از اواخر سال ١٧٠٠میلادی جشن می‌گیرند.

۲۹ بهمن ماه خورشیدی روز سپندارمذگان از دیرباز در تاریخ کهن ایران، با نام روز زن، زمین و عشاق شناخته شده است. سپندارمذ لقب ملی زمین یعنی گستراننده، مقدس و فروتن است. زمین نماد عشق است چون با فروتنی، تواضع و گذشت به همه عشق می ورزد. زشت و زیبا را به یک چشم می نگرد و همه را چون مادری در دامان پر مهر خود امان می دهد. به همین دلیل در فرهنگ باستان سپندارمذگان را به عنوان نماد عشق می پنداشتند. امروزه برخی از ایرانیان علاقه مندند و تلاش می کنند که روز عشق را از ۱۴فوریه (روز والنتین) به ۲۹ بهمن (سپندارمذگان ایرانیان باستان) تغییر دهند.

شعر از سعدی: شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن/تا که همسایه نگوید که تو در خانه ی مایی.


efatmahbas@hotmail.com