نشر آگهی سازمان یهودی بنای برت انکار واقعیتی بود که نه تنها دنیا به آن واقف است، بلکه در کتب دینی یهودیان نیز تاکید شده است.

دوستی بین ملت ها، فرای دولت ها، نیز واقعیتی است که نمی توان انکار کرد. تا کنون، آن چه تاریخ شاهد است، ایران در طول سالیان متمادی درگیر جنگ های تحمیلی دفاعی بوده است و هرگز قصد تجاوز به هیچ کشوری را “حداقل” در قرن اخیر نداشته و حتی در دو جنگ جهانی بین المللی ـ با این که طبیعی است، در جنگ های منطقه ای  که خواه ناخواه در کشورهای همجوار تأثیر دارد ـ ایران نخواسته است رسماً درگیر گردد “با وجود همه تعلقات کیشی و عقیدتی”.

 

متاسفانه اسراییل از روز اول حیات سیاسی اش که از طرف سازمان ملل با مساحت بیست هزار و هفتصد (۲۰۷۰۰)کیلومتر مربع متولد گردید، همیشه همسایگان خود “که عموزادگان خود هستند” را مورد عذاب و ظلم و تجاوز قرار داده و می دهد. و نه تنها امنیت منطقه، بلکه صلح جهانی را بارها به خطر انداخته است، که هم اکنون نیز در پی امکان حمله ی نظامی به ایران است که موجب فاجعه ای برای خود و دیگران خواهد بود.

صاحب این قلم بارها روی خط فارسی تلفن رادیو اسراییل رفته و گفته ام: ابراز کینه و نفرت و خشونت نسبت به همسایگان کافی است… قلوب خود را مملو از مهر و محبت و عطوفت کنید، زندانیان فلسطینی را بدون هیچ پیش شرطی آزاد کنید… به جای تبادل آتش گلوله و بمب و موشک، بهتر است گل و شیرینی و ملزومات بهداشتی و داروئی و غذایی مبادله کنید، در جشن های سنتی یکدیگر شرکت کنید، یک کشور فدرالیزم تشکیل دهید، قراردادهای عمرانی اشتراکی تشکیل بدهید، محرومیت ها را از بین ببرید، آن هنگام است که خواهید دید، امنیت چیست و چگونه جاودانی خواهد شد. بی شک ملت ایران خواهان دوستی با همه ملت ها است، که ملت اسراییل نیز نمی تواند خارج از آن باشد.

یادمان باشد، دوگل رئیس جمهور فقید فرانسه سال ها پیش گفت: زمان به ضرر اسراییل است. تدوین قراردادهای مکرر فیمابین نیاز به اجرا دارد، نمی توان با زیر پا گذاشتن آن ها، فراموششان کرد. دنیا با مشکلات عدیده ای که هر روزه با آن مبتلا است، همیشه مدافع ظلم و عداوت و تنفر و تجاوز یک کشور نسبت به همسایگان خود نمی تواند بود.

ظلم و تجاوز دائمی باعث نابودی ظالم می گردد. امنیت در پرتو ایجاد گسترش محبت است، نه ایجاد دیوارهای سیمانی و آهنین و فولادی…

خلل پذیر بود هر بنا که می بینی

مگر بنای محبت که خالی از خلل است

با رفع محاصره و آزادی زندانیان، سنگ بنای محبت را پیشقدم شوید. آری همت کنید، اراده کنید و چه آسان می توان اعمال کرد.

۱۲ اپریل ۲۰۱۲