پهلوان مثل همیشه شاداب و جوان در سن ۸۱ سالگی سلامت و تندرست بدون هیچ عارضه ای در مقابل ما نشسته و از توسعه ورزش باستانی در یک سال گذشته می گوید:

سلام می کنم به خدای مهربانی. سلام می کنم به پیری و جوانی.


پهلوان مثل همیشه شاداب و جوان در سن ۸۱ سالگی سلامت و تندرست بدون هیچ عارضه ای در مقابل ما نشسته و از توسعه ورزش باستانی در یک سال گذشته می گوید:

سلام می کنم به خدای مهربانی. سلام می کنم به پیری و جوانی.

قبلا از نشریه شهروند و آقای زرهی تشکر می کنم که همیشه نظرات مرا درباره ورزش باستانی و سلامتی برای آگاهی جوانان اجازه درج می دهد و باید از اینجا شروع کنم که سال قبل که پیشنهاد کرده بودم شهرداری و تربیت بدنی و وزارت بهداشت باید با مساعی هم در کنار پارکهای هر منطقه ای زورخانه ای بسازند و مدارس آن منطقه به وسیله وزارت آموزش و پرورش ملزم به اعزام دانش آموزان برای ورزش به این زورخانه ها بشوند تا سلامتی نوجوانان ما در آینده تضمین شود. این عمل مستلزم تحقیق و تفحص و آینده نگری مسئولان ورزشی کشور است. در این دو سالی که بودجه بیشتری در اختیار فدراسیون ورزش باستانی و کشتی پهلوانی کشور گذاشته شده و فدراسیون در اختیار کسانی است که این ورزش ملی سنتی ما را از آن حالت رکود تا اندازه ای خارج کرده اند و به نظر من با درایت و دلسوزی آقای هدایتی که از پیش کسوتان ورزش باستانی کشور است، امر توسعه ورزش باستانی دارد به سر منزل مقصود می رسد به شرط آنکه خانواده ها جوانان  خود را برای رفتن به زورخانه ها ـ که در یکسال گذشته با همت شهرداری برای زیباسازی و بهداشت آن بودجه مناسبی تشخیص داده شده ـ تشویق و ترغیب کنند.

پهلوان فرهی درباره بودجه ورزش باستانی در سطح کشور گفت:

خوشبختانه در دو سال اخیر سازمان ورزشی کشور بیشتر به ورزش باستانی توجه کرده و با همکاری سازمان صدا و سیما طرح خوبی برای شناساندن ورزش باستانی و سلامت جامعه در نظر گرفته است. با ابتکار کارشناسان و سران فدراسیون تا به حال چندین کشور آسیایی و اروپایی با اعزام مربیانی از ایران زورخانه ای تاسیس کرده و جوانان را به تعلیم ورزش باستانی فراخوانده و برای ورزش باستانی لیگ مسابقات تنظیم کرده اند که خیلی مورد استقبال قرار گرفته و تلویزیون هم با پخش برنامه های ورزشی باستانی این ورزش را بیشتر به خانواده ها معرفی می کند تا فرزندان خود را از نوجوانی به این ورزش ترغیب کنند. در کانادا هم قرار است به وسلیه ی آقای هادی محمودی که از خانواده ورزش است زورخانه ای تاسیس شود و جوانان را به این ورزش سالم که با آهنگ ضرب و آوای مرشد همراه است آشنا سازد که بسیار مورد توجه ورزشکاران و پیشکسوتان مقیم کانادا مثل آقایان رضا لواسانی و حاج منصور ونکی قرار گرفته که اگر ایرانیان مقیم کانادا و فدراسیون ورزش باستانی اینها را پشتیبانی کنند و این کار انجام پذیرد کمک بسیار بزرگی به سلامتی نوجوانان ایرانی مقیم کانادا خواهد شد. اینطور که با آقای محمودی مذاکره می کردم قرار است پدر ایشان که از مربیان و پیشکسوتان بزرگ و خوشنام ورزش باستانی و پهلوانی کشور است به تورنتو بیایند که کمک بزرگی برای به ثمر رساندن این کار است. البته فدارسیون ورزش باستانی باید از لحاظ مالی کمک های لازم را بنماید تا این جوان ورزشکار لطمه ای نبیند.

پهلوان فرهی در پایان با خواندن این شعر "روشنایی همه جا پشت در است/ در گشودن هنر است" می گوید:

امیدوارم که با حمایت رسانه های ایرانی و انسانهای شریف این امر مهم که برای سلامتی نوجوانان ما بسیار مورد احتیاج است به انجام رسد و این در بسته باز شود که علامه بزرگ شیخ بهایی می گوید:

همه روزه روزه بودن همه شب نماز کردن

همه ساله حج نمودن سفر حجاز کردن

ز مدینه تا به کعبه سر و پا برهنه رفتن

دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن

به مساجد و معابد همه اعتکاف جستن

ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن

شب جمعه ها نخفتن به خدای راز گفتن

ز  وجود بی نیازش طلب نیاز کردن

بخدا که هیچکس را ثمر آنقدر نباشد

که به روی ناامیدی در بسته باز کردن


 

پاینده و سالم باشید