تحت فشار جنبش دانشجویی

 شهروند آرش عزیزی: با افزایش فشار جنبش دانشجویی که تظاهرات‌ خیابانی متعدد و هر شبه‌ی آن در مونترال و سایر شهرهای کبک اکنون شامل بخش وسیع‌تری از مردم نیز می‌شود، شاهد اتفاقی کم‌سابقه با استانداردهای سیاسی کانادا بودیم. طرف اصلی دولت در این غائله، لین بوشام، که هم وزیر آموزش و پرورش دولت لیبرال کبک بود و هم معاون اول ژان شاره، نخست‌وزیر استان، دوشنبه‌ی این هفته استعفا داد و به حرفه‌ی سیاسی خود پایان داد.

به گزارش سی تی وی، بوشام در سخنان استعفای خود اعتراف کرد که «سازش با دانشجویان»‌ برایش غیرممکن بوده است و اعلام کرد نه تنها از وزارت که از نمایندگی مجلس نیز استعفا می‌دهد تا یک کرسی دیگر مجلس ملی کبک از شهر مونترال خالی بماند.

گابریل نادو دوبوآ، سخنگوی «کلاس»، رادیکال‌ترین گروه دانشجویی درگیر در اعتصاب که نماینده اکثریت دانشجویان است، تاکید کرد که دشمن آن ها نه خانم بوشام که شهریه‌های دانشگاهی بوده است و مبارزه تا از میان رفتن آن‌ها ادامه خواهد داشت. نادو دوبوآ اما تاکید کرد که استعفای بوشام «ثابت می‌کند که اعتراضات ما فشار زیادی وارد آورده.»
بوشام اما مدعی شد «استعفای من به خاطر خراب‌کاری و نافرمانی مدنی نیست» و افزود «من به این علت استعفا می‌دهم که باور دارم دیگر بخشی از راه‌ حل نیستم. من نتوانستم این تخاصم مهم را حل کنم و مسئولیت را می‌پذیرم.»

ژان شاره، نخست‌وزیر لیبرال، در کنار بوشام در کنفرانس مطبوعاتی ظاهر شد و اعلام کرد دولتش دقیقا به همان سیاست سابق خود ادامه خواهد داد.

لین بوشام، وزیر آموزش و پرورش دولت لیبرال کبک در کنار ژان شاره

هنوز یک ساعت از استعفای بوشام نگذشته بود که رئیس اداره خزانه‌داری کبک، میشل کورشن، به عنوان وزیر آموزش و پرورش جدید منصوب شد. او پیش از این از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ همین سمت را به عهده داشت و موفق به حل تخاصم موجود در آن سال‌ها نشده بود.

اما جلسه‌ی اول کورشن با رهبران دانشجویی به نظر نسبتا موفق از کار در آمد. این جلسه که در روز سه‌شنبه برگزار شد کمتر از یک ساعت طول کشید و وزیر ظاهرا توافق کرده حتی در مورد خواسته‌ی دانشجویان برای توقف فوری هرگونه افزایش شهریه نیز مذاکره کند. کورشن در این روز به علاوه با مدیران دانشگاه‌ها و کالج‌های سجپ نیز دیدار کرد.

وزیر جدید آموزش و پرورش کبک با گزارشگران صحبت نکرد و گفت این‌ کار را پس از جلسه‌ی کابینه در روز چهارشنبه ساعت ۱۱ این هفته انجام می‌دهد.

نادو دوبوآ اما در صحبت‌های خود گفت کورشن در صحبت‌های خود منطقی‌تر از بوشام بوده است و تاکید کرد که از این جلسه «به نسبت راضی» بیرون می‌آید.

فشارها بر دولت لیبرال شاره از سمت‌های مختلف افزایش یافته است. پیش از این معاون اول سابق او، ناتالی نورماندو، نیز استعفا داده بود و علاوه بر فشار جنبش دانشجویی، که جنبش کارگری را نیز با خود دارد، اتهام‌ها به دولت شاره در مورد دست داشتن در فساد مالی در صنعت ساختمانی کبک موجود است. با استعفای بوشام، اکثریت لیبرال‌ها در مجلس باز هم فاصله کمتری با اپوزیسیون پیدا می‌کند. اکنون لیبرال‌ها ۶۳ و بقیه (اپوزیسیون و مستقل‌ها) ۵۹ کرسی دارند. سه کرسی خالی هم در مجلس موجود است. احتمال فرا خواندن انتخابات زودهنگام از سوی شاره بسیار است.