Paul-Mccartney

شهروند- علی شریفیان: پل مک کارتنی، ستاره افسانه ای، هنرمند مشهور گروه بیتل ها، زمانی که خود را آماده می کرد تا تور آمریکای شمالی خود را از شهر اورلاندو در فلوریدای ایالت متحده شروع کند، از فاجعه انفجار تانکرهای نفتی قطاری در شهرک لاک – مگانتیک با خبر شد. مک کارتنی در این تور که چند ماه طول می کشد، از جمله در شهر کبک مرکز استان کبک هم کنسرت بزرگی داشته است . وقتی خبر فاجعه شهرک کوچک شش هزار نفری لاک- مگانتیک هنگام که در اورلاندوی فلوریدا بود به او رسید، موافقت و اعلام کرد به عنوان همدردی با مردم فاجعه زده شهرک لاک – مگانتیک، بلیت رایگان کنسرت او در اختیار بازماندگان فاجعه قرار داده شود. تعداد دقیق این بلیت ها معلوم و اعلام نشده است. اما دست کم هزار نفر از مردم شهرک فاجعه زده لاک – مگانتیک سه شنبه شب همین هفته با بلیت های اهدایی مک کارتنی به کنسرت مک او رفته اند. پیش از برگزاری کنسرت، خبر هدیه بلیت رایگان کنسرت مک کارتنی به شهردار لاک- مگانتیک داده شده بوده است. رسانه ها، مردم و هنرمندان بسیاری این تصمیم پل مک کارتنی را ستوده و آن را حرکتی انساندوستانه توصیف کرده اند.

پل مک کارتنی خود گفته است که امیدوار است این کار کمی از اندوه مردم این شهر بکاهد. در فاجعه ای که بر اثر خارج شدن قطار نفت کش از ریل در این شهرک ۶۰۰۰ نفری کبک رخداد، ۲۰۰۰ نفر خانه و کاشانه خود را از دست دادند و حدود ۵۰ نفر هم جان باخته اند. چند میلیون  لیتر نفت خام سبک هم این شهر، محیط زیست و رودخانه آن را به شکلی اسفبار آلوده کرده است.

بجز برنامه های متعدد هنری که تاکنون به منظور جمع آوری کمک مالی برای مردم این شهر برگزار شده است،  هنرمندان و خوانندگان مشهور کبک هم قرار است روز ۱۳ ماه آگوست کنسرت بزرگی به نفع بازماندگان این فاجعه در کبک داشته باشند. همه در آمد این کنسرت به این مردم فاجعه زده اهداء خواهد شد.