شهروند ۱۲۳۷ پنجشنبه ۹ جولای ۲۰۰۹

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

هم رونق زمان شما نیز بگذرد

وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب،

بردولت آشیان شما نیز بگذرد.

باد خزان نکبت ایام، ناگهان،

بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد.

آب اجل که هست گلوگیر خاص وعام،

بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد.

ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز،

این تیزی سنان شما نیز بگذرد.

چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد،

بیداد ظالمان شما نیز بگذرد.

در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت،

این عو عو سگان شما نیز بگذرد.

آنکس که اسب داشت غبارش فرو نشست،

گرد سم خران شما نیز بگذرد.

بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت،

هم بر چراغدان شما نیز بگذرد.

زین کاروانسرای، بسی کاروان گذشت،

ناچار کاروان شما نیز بگذرد.

ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن،

تاًثیر اختران شما نیز بگذرد.

این نوبت از کسان، به شما ناکسان رسید،

نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد.

بیش از دو روز بود از آن دگر کسا ن،

بعد از دو روز، از آن شما نیز بگذرد.

بر تیر جورتان، ز تحمل سپر کنم،

تا سختی کمان شما نیز بگذرد.

در باغ دولت دگران بود مدتی،

این گل، ز گلستان شما نیز بگذرد.

آبی است ایستاده در این خانه مال و جاه،

این آب نا روان شما نیز بگذرد.

ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع،

این گرگی شبان شما نیز بگذرد.

پیل فنا، که شاه بقا، مات حکم اوست،

هم بر پیادگان شما نیز بگذرد.

ای دوستان، خواهم که به نیکی دعای سیف،

یک روز بر زبان شما نیز بگذرد.* سیف فرغانی از شاعران سبک عراقی قرن هفتم و هشتم هجری و معاصر سعدی، اهل معنی، مدح گریز و بسیار گمنام است. تا آنجا که دکتر ذبیح الله صفا می‌گوید: “در هیچ‌یک از تذکره‌ها و ماخذهایی که توانسته‌ام به آن‌ها مراجعه کنم نام و اثری ازاین شاعر توانا ندیدم. با آن‌که او مقامی بلند در بیان حقایق عرفانی داشته وبه یقین از پیشوایان خانقاهی بوده است.” علت اصلی گمنام ماندن سیف فرغانی را زندگانی در شهر کوچک” آق سرای” می دانند. نکته قابل توجه در زندگی وی دربار گریزی اوست و توجه خاص‌اش به علم و معرفت. سیف زبانی تلخ و گزنده دارد و در میان شاعران صوفی و خانقاهی از جمله نادر شاعرانی است که هم در مورد مسائل درونی و خویشتن‌اش شعر گفته و هم شاعری برون‌گرا و اجتماعی بوده است. معروف‌ترین قصیده‌ی سیف “هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد” است که شاعر به جرم سرودن این شعر، به دست مغولان کشته شد.