اطلاع از کم و کیف بیمه نامه های منازل مسکونی از ضروریات است ولی بایستی به این نکته هم توجه شود که بیمه نامه مانند هر سند حقوقی دیگر از ظرایف و پیچیدگی های خاصی برخوردار است و از این رو گرفتن مشورت از دست اندرکاران و متخصصان این رشته به نظر اساسی و اجتناب ناپذیر است. بروکر بیمه شما بدون هیچ هزینه ای قادر است اطلاعات مهمی را در زمان تنظیم بیمه نامه به شما بدهد که در تصمیم خرید نوع بیمه بسیار مهم است. زمان ساخت و تکمیل خانه(سال ساخت) و نوع فونداسیون و روبنا از مواردی است که برای شرکت بیمه اهمیت دارد. نوع سیم کشی ها که آلومینیوم نباشد و از مس استفاده شده باشد در طبقه بندی ریسک بررسی می شود. برای سیستم برق۱۰۰ یا ۲۰۰ وات حداقل استانداردها است و چنانچه خانه ای فقط از ۶۰ وات استفاده می کند برای شرکت بیمه ریسک خوبی تلقی نمی شود. کنتور برق بایستی دارای فیوز اتوماتیک باشد یا اگر از سیستم قدیمی استفاده می کند از محدودیت های ایمنی بعدی است که مد نظر قرار می گیرد.

در این قسمت از مقاله به تعریف چند واژه بیمه ای که در زمان بررسی خسارت بسیار مهم اند، می پردازیم.

 

قیمت جایگزینی یا بازسازی: اصطلاحا بعد از خسارت در مبنای تعیین مبلغ خسارت به هیچ عنوان استهلاک دخیل نخواهد شد و مصالح نو با همان کیفیت قبلی در ساخت خانه به کار گرفته می شود و اگر منزل خسارت دیده ۱۰ یا ۱۵ ساله هم باشد فرض می کنند که مستهلک نشده و خسارت تمام و کمال پرداخت می شود. هزینه های انتقال ضایعات به بیرون منزل و دستمزد و هزینه های ضروری دیگر همگی تحت پوشش بیمه خواهد بود.

 

قیمت روز بازار: در این گونه قیمت گذاری مبنای محاسبه و پرداخت خسارت قیمت روز است به این معنی که استهلاک از خسارت کسر می شود و عمر مفید اموال خسارت دیده در تعیین مبلغ خسارت مهم می باشد، از این رو بیمه گذار(خریدار بیمه) متحمل ضرر و زیان شده و خسارتش تمام و کمال پرداخت نخواهد شد.

 

قیمت توافقی: در خصوص بعضی از اموال که ماهیت آن برای بیمه گذار(خریدار بیمه) خاص است قبل از بیمه کردن از وجود یک کارشناس قیمت گذاری استفاده کرده و مال موردنظر را قیمت گذاری می کند. این قیمت تمام و کمال بعد از خسارت احتمالی در وجه صاحب مال پرداخت خواهد شد.

با توجه به تعاریف فوق دریافتیم که برای هر مالی که مد نظر است که بیمه شود یک نوع قیمت گذاری مناسب می باشد مثلا برای:

ساختمان قیمت بازسازی / ماشین آلات قیمت جایگزینی / اسباب و اثاثیه قیمت روز یا جایگزینی /عتیقه جات و جواهرات و اشیاء قیمتی قیمت توافقی.

البته بایستی توجه داشت که در مبنای قیمت گذاری جایگزینی و بازسازی چند شرط وجود دارد. اول اینکه بازسازی ساختمان با کیفیت همان مصالح و در نظر گرفتن همان نقشه تحقق یابد و هیچ گونه بهینه سازی در تعهد شرکت بیمه نخواهد بود و از همه مهمتر اینکه در زمان بیمه کردن مال مورد نظر قیمت واقعی بیمه شود و ساختمان از قیمت واقعی کمتر بیمه نشود که در صورت تحقق این مساله تمامی مطلوبیت این طرح زیر سئوال رفته و مبنای خسارت به قیمت روز تغییر پیدا می کند.

قیمت جایگزینی یا بازسازی  Replacement Cost

قیمت روز بازارFair Market value

قیمت توافقی   Registered Price

*فرهاد فرسادی بروکر بیمه است.

ffarsadi@sympatico.ca