گروهی اصرار دارند که هرکس سواد خواندن و نوشتن داشته باشد می تواند نویسنده شود؛ آفریدگاری را باید از قله ها به زیر کشید و در اختیار همگان قرار داد.

بعضی بر این باورند که انسان باید از استعداد و موهبت الهی برخوردار باشد تا داستان بنویسد؛ کار هر کس نیست. نویسندگی نیاز به یک جنم ویژه دارد. و همه آدمها نمی توانند نویسنده شوند.

اما من به جوهره اصلی هزار و یکشب سخت وفادارم، و معتقدم درون یک داستان نویس حتما یک شهرزاد زندگی می کند که دلش می خواهد قصه بگوید و بلا از مردمان بگرداند.

می توان ذهن را طوری تربیت کرد که همه چیز را داستان ببیند، حتا خواب هایش ساختار داستان بیابد.

سه شنبه ۳ جولای تا سه شنبه ۱۷ جولای

دانشگاه تورنتو

برای اطلاعات بیشتر درباره کارگاه و ثبت نام با تلفن های زیر تماس بگیرید:

۹۰۵.۷۶۴.۷۰۲۲

.۶۴۷.۸۹۵.۹۸۲۸

ساعات کلاس روز اول در جلسه ی معارفه با نظر همه ی هنرجویان تعیین خواهد شد.