نفوذ رژیم جمهوری اسلامی ایران به نهادهای آکادمیک کانادایی هدف های سیاسی را دنبال می کند

مدیر کل بخش بورس ها و کمک های تحقیقاتی

شورای تحقیقات علوم و مهندسی کانادا

 ۲۵ ژوئن ۲۰۱۲

دکتر ویلمیور عزیز

ما گروهی از دانشگاهیان ایرانی- کانادایی مایلیم توجه شما را به برنامه ای به نام “کنوانسیون دانشجویان ایرانی” که قرار است در تفریح گاه NAV در شهر کرنوال تشکیل شود و شما یکی از سخنرانان آن اعلام شده اید، جلب کنیم. این برنامه از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران و گروهی به نام “انجمن توحید” (که اکنون به دلیل نامعلومی از لیست برگزارکنندگان حذف شده)، تدارک دیده شده است. لازم می دانیم به اطلاع شما برسانیم که این برنامه ای صرفا سیاسی است و کوچکترین رابطه ای با دانشگاهیان ایرانی- کانادایی و انجمن های دانشجویی مستقل ندارد.

اطلاعات کنوانسیون دانشجویان ایرانی که قرار است در اواسط جولای برگزار شود

 

در چند ماه اخیر سفارت جمهوری اسلامی ایران سیاست گستاخانه ای را برای نفوذ در نهادهای آکادمیک کانادایی دنبال کرده، و با استفاده از معدودی دانشجویان و استادان وابسته به سفارت و ولخرجی و کمک های مالی، تلاش می کند که برنامه ها و کنفرانس های مختلفی را سازمان دهد.

از جمله هدف های اعلام شده این به اصطلاح کنوانسیون برقراری “یک شبکه آکادمیک از دانشگاهیان ایرانی و متخصصین در سراسر کانادا و در حد وسیع تر در سطح امریکای شمالی” و کمک به آنها برای “حفظ ارزش ها و هویت” شان عنوان شده است. اما هدف واقعی آن تلاش برای نفوذ در دانشگاه ها، جلب و استفاده از عوامل دانشجو برای جاسوسی و کسب خبر از فعالیت های استادان و دانشجویان ایرانی، و گسترش سیاست ارعاب و ساکت کردن مخالفان در خارج از مرزهای ایران است.

قاعدتا  شما از شرایط نابسامان زندگی آکادمیک در ایران و سرکوب سازمان یافته آزاد فکران در این کشور مطلع هستید. اخراج، زندانی کردن و بازنشستگی اجباری استادان، سرکوب و تهدید دانشجویان، و در بسیاری موارد اخراج، زندانی کردن، شکنجه و اعدام آن ها، به طور مداوم ادامه دارد.  پاره ای از اقلیت های مذهبی از جمله بهائیان رسما از دسترسی به امکانات آموزشی بویژه در سطح دانشگاهی محروم اند. سرکوب و اعدام فعالان سیاسی، اقلیت های مذهبی و قومی، فعالان حقوق بشر و فعالان زنان به بالاترین حد خود رسیده است. نفوذ مزورانه نمایندگان این رژیم به نهادهای آکادمیک کانادایی نمی تواند کوچکترین رابطه ای با برقراری روابط آکادمیک داشته باشد و قطعا هدف های سیاسی ترسناکی را دنبال می کند.

ما بر این باوریم که شرکت شما در این برنامه، که عمدتا متشکل از معدودی دانشجوی وابسته به سفارت و یا بورسیه های جمهوری اسلامی خواهد بود، به این برنامه اعتبار خواهد بخشید و شهرت و اعتبار یک نهاد کانادایی مهم همچون شورای تحقیقات علوم و مهندسی را خدشه دار خواهد ساخت.  ما با احترام ولی قاطعانه از شما می خواهیم و امیدواریم که سخنرانی خود را در این برنامه لغو کنید.

***

اصل  نامه را همراه با اسامی امضاکنندگان به ترتیب الفبایی در زیر می خوانید:

Dr. Serge Willemure

Director of Scholarship and Fellowship Division

NSERC

 

۲۵ June 2012

 

Dear Dr. Willemure

 

We write as a group of Iranian-Canadian academics regarding an upcoming event called “Iranian Student Convention” at NAV resort in Cornwall, in which you are scheduled to deliver a keynote speech. This event is organized by the embassy of the Islamic Republic of Iran (IRI), and a group called “Toheed”, which is now dropped as a co-organizer. We would like to bring to your attention that this is a purely political event and in no way is related to Iranian-Canadian academics and independent Iranian student bodies.

 

In the last few months the Embassy of IRI has followed an aggressive policy for infiltrating Canadian academic institutions, through using students and few faculty connected to the Embassy, and lavishly sponsoring others to organize various events and conferences.

 

The stated goals of this so-called convention are to establish “a network of Iranian academics and professionals across Canada and more broadly across North America”, and to help them “preserve their values and identity”. However, the real goal of this event is to try to infiltrate Canadian Universities, attract and use student-agents to spy on Iranian academics and students, and to extend politics of intimidation and control beyond Iran’s border for the purpose of silencing dissent.

 

We trust you are aware of the precarious conditions of academic life in today’s Iran and the systemic persecutions of freethinking individuals. Expulsion, imprisonment and forced retirement of the faculty, or intimidation of students and in many cases their expulsion, imprisonment, torture and execution are regular occurrences. Some religious minorities like the Baha’is are formally deprived of access to education, in particular higher education. The arbitrary execution and suppression of political activists, ethnic and religious minorities, human rights and women activists have reached an unprecedented level. The encroachment of representatives of this regime to Canadian universities clearly has nothing to do with academic networking and has fearsome political objectives. Most of the Iranian faculty in Canada (and all over North America) have been forced into exile because of the atrocities of this fundamentalist authoritarian regime.

 

We believe that your participation in this gathering, which consists mostly of students connected to the embassy or those on the IRI’s scholarship, would provide credibility to this event, and would hurt the reputation of a respected Canadian institution like NSERC. We respectfully and strongly urge you and hope that you would consider cancelling your talk.

 

Sincerely

 

 

Payam Akhavan, Professor, Faculty of Law, McGill University

 

Mino Deraye, Associate Professor, Equity Studies, York University

 

Amir Hassanpour, ret. Associate Professor, University of Toronto

 

Ramin Jahanbegloo, Associate Professor, Center for Ethics, University of Toronto

 

Mojtaba Mahdavi, Associate Professor, Political Science, University of Alberta

 

Haideh Moghissi, Professor, Equity Studies, Trudeau Fellow, York University

 

Shahrzad Mojab, Professor, OISE, University of Toronto

 

Mo Mojahedi, Professor, Electrical and Computer Engineering, University of Toronto

 

Reza Moridi, former academic, MPP, Richmond Hill, Ontario

 

Ali Reza Navabi, Research Scientist, Adjunct Professor, Plant Agriculture, U of Guelph

 

Omid Peyrow-Shabani, Associate Professor, Philosophy, University of Guelph

 

Saeed Rahnema, Professor, Political Science and Public Policy, York University

 

Khatereh Sheibani, Assistant Professor, Literature and Languages, York University

 

Peyman Vahabzadeh, Associate professor, Sociology, University of Victoria

 

Farrokh Zandi, Associate Professor, Schulich Business School, York University

 

 

cc: Dr. Suzanne Fortier, President NSERC

Dr. James Turk, Executive Director, CAUT