شهروند آرش عزیزی: نظرسنجی اخیر شرکت انگوس راید نشان می‌دهد مردم انگلیس و آمریکا نظر عموما مثبتی به تورنتو دارند که کارشناسان را غافلگیر کرده است.

ماریو کانسکو، نایب رئیس شرکت انگوس راید، در گفتگو با تورنتو استار از دفتر ونکوور خود گفت، نام تورنتو علیرغم دشواری‌های اخیر با شورای شهر و شهردار همچنان در کشورهایی مثل آمریکا و بریتانیا با واکنش مثبت مواجه می‌شود.

کانسکو تاکید کرد مردم این کشورها نظر خود در مورد تورنتو را بیشتر از رسانه‌ها می‌گیرند و خود کمتر به آن سفر کرده‌اند. با این همه در مواردی مثل زیرساخت و حمل و نقل نظر آن‌ها با نظر کانادایی‌ها، که درصد بسیار بالاترشان شهر را از نزدیک دیده‌اند، کم و بیش یکسان است.

نزدیک به نیمی از پاسخ‌دهندگان در کل سه کشور گفته‌اند نظام حمل و نقل عمومی شهر “فوق‌العاده” است. در عین حال ۳۵ درصد مردم کانادا، ۴۳ درصد آمریکایی‌ها و ۵۱ درصد بریتانیایی‌ها شهر خود را در زمینه‌ی زیرساخت پیش می‌دانند.

 

نظردهندگان در ضمن تورنتو را در فرصت‌های آموزشی، جهانی بودن شهر و پایتخت فرهنگی بودن آن پیشتاز می‌دانند. کانسکو گفت این‌که ۷۰ درصد مردم بریتانیا، تورنتو را شهری جهانی می‌دانند غیر قابل انتظار بوده است.

تنها در زمینه حضور تورنتو به عنوان مرکز مالی است که نظر خود کانادایی‌ها بهتر از خارجی‌ها است. ۷۵ درصد آن‌ها تورنتو را در این زمینه قبول دارند در حالی که این تنها در مورد ۳۹ درصد آمریکایی‌ها و ۴۳ درصد بریتانیایی‌ها صدق می‌کند.

مردم هر سه کشور ، تورنتو را شهری قابل زندگی می‌دانند، اما تنها ۱۳ درصد کانادایی‌ها موافق هستند که هزینه‌های آن مناسب است (در حالی که ۳۰ درصد آمریکایی‌ها و ۳۷ درصد بریتانیایی‌ها چنین می‌گویند.)

کانسکو گفت از آن‌جا که نظرسنجی سراسری بوده است درصد پایین اقبال آن در میان کانادایی‌ها در این زمینه‌ی آخری احتمالا به علت وزن نظر مردمان ساکن روستاها بوده که زندگی در شهرهای بزرگ مثل تورنتو را قابل دسترسی نمی‌دانند.