شهروند- آرش عزیزی: با این‌که تورنتو و کانادا تا به حال تابستانی به نسبت پرخشونت و پرجرایم را پشت سر گذاشته‌اند، گزارشی که اداره‌ی آمار کانادا این هفته منتشر کرد می‌تواند تسلای خاطری برای نگرانی‌ها باشد. این گزارش نشان می‌دهد که میزان جرایم موجود در کشور در سال گذشته، ۲۰۱۱، نه تنها نسبت به ۲۰۱۰، شش درصد کاهش داشته‌ است که پایین‌ترین میزان در چهل سال گذشته، یعنی از سال ۱۹۷۲ به این‌طرف که جمع‌آوری داده‌ها شروع شد، بوده‌اند.

«مرکز کانادایی آمار دادگستری» این آمار را جمع‌آوری کرده و اداره‌ی آمار کانادا سه‌شنبه‌ی این هفته آن‌ها را منتشر کرد. از دهه‌ی ۱۹۹۰ تا کنون حدود بیست سال است که نرخ جنایت مدام پایین آمده و سیر نزولی داشته است.

در ضمن میزان شدت جنایات نیز نسبت به سال گذشته شش درصد کاهش داشته است.

در سال ۲۰۱۱ دو میلیون مورد تخطی از قانون جزایی را داشتیم که حدود ۱۱۰۰۰۰ کمتر از سال ۲۰۱۰ است.

پلیس در ضمن ۴۲۴۴۰۰ مورد جرایم خشونت‌بار گزارش کرد که ۱۴۸۰۰ مورد از سال گذشته کمتر است.

مطابق چند سال گذشته، جنایت خشونت‌بار کشور حدود ۲۰ درصد کل جنایات را تشکیل می‌دهند.

اما گرچه میزان بعضی تخلفات همچون تلاش به قتل، سرقت و حمله پایین آمده است، میزان برخی جرایم بسیار مهم نیز افزایش داشته است، از جمله:

– قتل (هفت درصد افزایش)

– آزار جنایی (یک درصد افزایش)

– تخلفات جنسی علیه کودکان (سه درصد افزایش)

– پورنوگرافی کودکان (۴۰ درصد افزایش)

– رانندگی معیوب (دو درصد افزایش)

برای پنجمین سال پیاپی، استان غربی مانیتوبا بالاترین نرخ قتل در میان تمام استان‌ها را دارد. نیروی پلیس وینیپگ، پایتخت استان، در آستانه‌ی انتشار این گزارش آمار خودش را منتشر کرد. این آمار نشان می‌دهد شاهد ۱۴ درصد کاهش در کل جرایم در پایتخت استان بوده‌ایم.

در زمینه‌ی شدت جرایم، منطقه‌ی شمال غربی، با تنها حدود ۳۰ هزار نفر جمعیت، در بالای فهرست قرار دارد و انتاریو در انتهای آن.

در تقسیم شهری آمار از میان ۳۳ منطقه شهری که بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارند، رجاینا، پایتخت استان ساسکاچوان، بیشترین شدت جنایات را داشت و ساسکاتون، دیگر شهر این استان، دوم بود. عنوان سوم در این فهرست به تاندر بی، شهر شمالی انتاریو، تعلق دارد.

شهر گوئلفِ انتاریو، در عوض، پایین‌ترین نرخ شدت جنایات را برای پنجمین سال پیاپی از آن خود کرد. پس از آن کبک و تورنتو قرار دارند.

در زمینه‌ی بیشترین قتل‌ها، وینیپگ پیشتاز است و سپس هالیفکس و ادمونتون، پایتخت‌های به ترتیب نوا اسکوشیا و آلبرتا، قرار دارند.