۲۳ تا ۲۷ ژانویه ۲۰۱۲

دعوت از گروه های تئاتری خارج از کشور

از همه ی گروه های تئاتری ایرانی خارج کشور که علاقمند به شرکت در این جشنواره هستند، دعوت می شود تقاضای خود را همراه با سابقه گروه تئاتر، خلاصه نمایش، چند قطعه عکس از نمایش و فیلمی از اجرا یا تمرین نمایش تا تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۱۲ به دفتر جشنواره ارسال کنند.

Theatergruppe.boje@gmx.de

Tel:67714610171