شهردار انتصابی غیردمکراتیک است

چهارشنبه ۲۵ جولای ۲۰۱۲ بنا به دعوت “شورای امور اجتماعی منطقه یورک” که یک نهاد غیرانتفاعی است، جلسه ی گفت و شنیدی در مورد لایحه ی شماره ۶۰ که در پارلمان انتاریو مطرح است، برگزار شد. در این جلسه که در محل مرکز کامیونیتی الگین وست در ریچموندهیل برگزار شد جمعی از ساکنان منطقه ی یورک از جمله آقای اَل دافی شهردار سابق ریچموندهیل و آقای رابرت مک دیرمانت پرفسور علوم سیاسی دانشگاه یورک حضور داشتند.

رضا مریدی چندی پیش لایحه ی مشهور به شماره ی ۶۰ را به پارلمان انتاریو ارائه داد که برمبنای آن شهردار منطقه یورک بایستی مستقیما توسط مردم انتخاب شود.

منطقه ی یورک با بیش از یک میلیون نفر جمعیت شامل ۹ شهر کوچک و بزرگ است. انجمن شهر منطقه ی یورک مشتمل بر شهرداران ۹ شهر، ۱۱ نفر اعضای انجمن شهر که توسط مردم هر شهر انتخاب می شوند و رئیس انتصابی (شهردار) منطقه یورک است.

در گذشته، پس از هر انتخابات شهرداری ها، انجمن شهر منطقه ی یورک یک نفر خارج از جمع خود را به عنوان رئیس منطقه یورک که عملا نقش شهردار منطقه یورک را ایفا می کند، پشت درهای بسته به این مقام منصوب کرده است. به نظر رضا مریدی و جمع کثیری از ساکنان منطقه ی یورک این نوع انتصاب یک حرکت غیردمکراتیک است و در کشور دموکراتیکی مثل کانادا بی معنی است.

براساس لایحه ی رضا مریدی قانون شهرداری ها بایست اصلاح شود به طوری که شهردار منطقه ی یورک نظیر شهردار دیگر شهرها و مناطق با رأی مستقیم مردم انتخاب شود و مستقیما در مقابل مردم پاسخگو باشد.

در این جلسه رضا مریدی طی سخنانی به این نکته اشاره کرد که شهرداری منطقه ی یورک مسئول امور اتوبوس رانی، مسکن برای خانواده های کم درآمد، بهداشت عمومی، امور کودکان و نوجوانان، پلیس، آب، فاضلاب، مراقبت از جاده ها، برنامه ریزی شهری و غیره می باشد.

او افزود که شهرداری منطقه یورک با بودجه ای معادل ۸/۲ میلیارد دلار که از بودجه ی بعضی از وزارت خانه های دولتی هم بیشتر است و حدود یک سوم بودجه ی شهر تورنتو (با جمعیت حدود ۵/۲ میلیون نفر) است توسط فردی انتصابی اداره می شود.

مریدی تأکید کرد که شهردار منطقه ی یورک یک مقام سیاسی است و قطعا فردی که این مقام را اشغال می کند باید نماینده ی مستقیم مردم باشد.

در پایان رضا مریدی و پرفسور مک دیرمانت به سئوالات حاضران پاسخ دادند.

تقدیر از رئیس موسسه چاتز

دکتر مریدی از خدمات خانم وین شیورز قدردانی کرد

پنجشنبه ۲۶ جولای ۲۰۱۲ رضا مریدی در دفتر خانم وین شیورز (Wyn Chivers) رئیس موسسه چاتز (CHATS) حضور یافت و با ارائه ی دسته گلی از خدمات او و موسسه چاتز قدردانی کرد.

خانم شیورز که چندین سال مسئولیت اداره ی چاتز را به عهده داشت، در هفته های آینده بازنشسته خواهد شد. سالانه حدود ۷۰۰۰ نفر از ارشدان منطقه ی یورک از خدمات این موسسه ی غیرانتفاعی و عام المنفعه استفاده می کنند.

شعبه ای از موسسه ی چاتز در شهر ریچموندهیل در خیابان یانگ شمال میجرمکنزی واقع است که مورد استفاده ی عده ای از ارشدان ایرانی این شهر قرار می گیرد. چاتز خدماتی نظیر مراقبت در منازل، ارائه ی غذا به سالمندان در منازل، حمل و نقل سالمندان، خدمات بهداشتی و پزشکی در منازل و برنامه های سرگرمی برای ارشدان را ارائه می دهد.