شهروند ۱۱۸۱ـ ۱۲جون ۲۰۰۸

اخیرا بعضی از شرکتهای بیمه که در بیمه های اتومبیل فعالیت دارند و اقدام به بیمه کردن ماشینهای گران قیمت مینمایند دست به ابتکار تازه ای زده اند. بله الگوبرداری از جعبه سیاه هواپیما توانسته در اکثر موارد ضریب خسارات را حتی به میزان ۵۰ در صد کاهش دهد.

این جعبه که در زیر ماشین تعبیه شده قادر است اطلاعات متنوعی را از قبیل سرعت/عملکرد کیسه هوا/ترمز/کمربند ایمنی و ضربان قلب راننده را قبل از تصادف ثبت کند.

در حال حاضر اکثر ماشینهای گران قیمت و لوکس به این وسیله مجهز شده اند.

قرار است این مطلب گسترش یافته و به صورت قانون درآید تا با ذخیره اطلاعات هم در ارائه نرخ دهی به رانندگان خوب کمکی شود و هم تشویقی باشد تا همه در جهت حفظ حقوق دیگران کوشا باشند.

اساتید حقوق دانشگاه های آمریکای شمالی طرحی را پیشنهاد داده اند که برای مشخص شدن رانندگان بی گناه بتوان از این وسیله در دادگاه ها استفاده کرد و این مطلب رویه حقوقی مناسبی پیدا کند. مهمترین مطلبی که بایستی روی آن کار شود مسئله اطلاع رسانی به مردم و مصرف کنندگان است که این وسیله چه مقدار میتواند مفید بوده و رضایت آنان را برای نصب آن اخذ کنند. چرا که از جانب دیگر این وسیله میتواند تجاوزی به حریم خصوصی افراد بوده و از جنبه قانونی مسئله ساز باشد.

در حال حاضر در اکثر ایالات متحده از قبیل کالیفرنیا، داکوتای شمالی، ماساچوست و تگزاس حقوقدانان در حال مطالعه این مطلب بوده تا بتوانند به آن وجهه قانونی بدهند و برای شرکت های بیمه این حق را قائل شوند تا به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند.. در شرائط کنونی حتی اگر ماشین کاملا از بین برود شرکت بیمه فقط با اجازه صاحب ماشین یا دادگاه قادر است به اطلاعات جعبه سیاه دست یابد. البته این طرح مخالفان زیادی هم دارد از آن جمله آقای جفرس سناتور آرکانزاس معتقد است کارخانجات اتومبیل سازی و شرکت های بیمه در حال تشکیل کنسرسیومی هستند تا خسارات مردم را نداده و یا از زیر بخش مهمی از آن بگریزند. ایشان از طرفداران سر سخت آزادی های مدنی هستند و جعبه سیاه را نقطه عطف سیاهی در محدودیت های آزادی مدنی مینامند.

داستان به اینجا ختم نمیشود. جعبه سیاه هر یک از کمپانیهای اتومبیل سازی با هم متفاوت است و هر یک از خصوصیات منحصر بفردی برخوردار هستند. مثلا کارخانه فورد و جی ام دارای جعبه سیاه متفاوتی هستند. در جی ام راننده این امکان را دارد تا بتواند آن را خاموش کند ولی در صورت تحقق این مسئله در چند مورد نشان داده شده که کیسه هوا به خوبی در هنگام تصادف عمل نمیکند.

این مطلب به کانادا هم که مهد تمدن و احترام به حقوق فردی است سرایت کرده و منتقدان میگویند این مسئله تازه اول کار است. با پیشرفت جعبه سیاه این دستگاه قادر خواهد بود مکالمات تلفنی و حتی مکالمات داخل اتومبیل را هم ضبط کرده و به مانند آن است که شما هیچ آزادی شخصی ندارید.

شرکتهای بیمه اعتقاد دارند نصب و استفاده از این وسیله میتواند عادات رانندگی فرد را طی یک سال ضبط کند و این مسئله باعث میشود تا فن بیمه گری به خوبی عملی شود و راننده بد از راننده خوب تفکیک گردد. نظر شما چیست؟


فرهاد فرسادی کارشناس ارشد بیمه است

farsadi@cirmco.com