همانطور که می دانید بیمه ناتوانی جسمی، قراردادی است مابین شخص متقاضی بیمه (بیمه شونده)  و طرف دیگر، شرکت بیمه.

این بیمه می تواند به صورت فردی و یا گروهی باشد و طبق قرارداد، مبلغی به بیمه شونده داده می شود، به شرط آن که وی قادر به انجام کار نباشد که این می تواند ناتوانی جسمی ناشی از تصادف و یا بیماری باشد.

بدون شک، نرخ بیمه نامه تصادف ارزان تر از بیماری است. به عبارت دیگر، در هنگام عقد قرارداد در صورت انتخاب حالت بیماری مبلغ بیشتری به نسبت تصادف باید پرداخت شود. موارد بسیار زیادی در خصوص بیمه ناتوانی جسمی و از کارافتادگی (LTC) باید رعایت شود، به طور مثال: مالیات- محدودیت دریافت حق بیمه، محدودیت در زمان اخذ و طول دوره دریافت بیمه نامه، محدودیت بعضی از مشاغل نظیر رانندگان تاکسی، درجه ریسک پذیری شغل و مسئولیت شغلی و البته شناخت تفاوت های موجود بین بیمه (DI) و(LTC) ضرورت دارد و باید اضافه کرد که شرایط اخذ و دریافت (مطالبه پول) در هر یک از دو بیمه نامه فوق متفاوت است. قابل ذکر است که ناتوانی جسمی و از کار افتادگی می تواند در صورت بیماری به وجود بیاید و در این حالت شرایط اخذ بیمه متفاوت است. بی تردید افرادی که بیمه ناتوانی جسمی و از کار افتادگی (Disability) از مدل بیماری (Sickness) را بخواهند، باید واجد شرایط سلامتی باشند، طبعا اخذ بیمه فوق (Sickness) با بیمه تصادف (Accident) متفاوت است، به این معنی که با توجه به مقدار درخواست متقاضی بیمه، بی شک شرکت بیمه در خواست آزمایش و یا آزمایشاتی را می نماید، در اینصورت نظیر بیمه عمر و بیمه بیماریهای سخت (CII) باید آزمایشاتی را مانند خون و ادرار انجام داد.

در این راستا قد و وزن از دیگر پارامترهای مهم است که قبلاً هم به آن اشاره شد. به طور مثال با حداقل قد در خانمها و آقایان ۱۵۴ سانتیمتر  می تواند حداقل وزن ۳۴ کیلوگرم و حداکثر۸۲ کیلوگرم مورد تأیید شود و یا این که افراد (خانمها و آقایان) با قد  ۱۷۰ سانتیمتر می توانند در صورتی واجد شرایط بیمه ناتوانی جسمی و از کار افتادگی از نوع بیماری (Sickness) باشند که حداقل وزن ۴۵کیلوگرم و تا حداکثر ۱۰۷ کیلوگرم داشته باشند و بی شک وزن کمتر و یا بیشتر از مقدار فوق، مورد تأیید نیست و متقاضی بیمه فوق نمی تواند آن  را در حالت استاندارد تهیه کند. جالب این است که در بیمه ناتوانی جسمی و از کارافتادگی از نوع بیماری (Sickness) بر عکس بیمه ناتوانی جسمی و از کار افتادگی از مدل (Accident) تصادف و سانحه، به این پارامترها اهمیت می دهد و با حداکثر قد ۱۴۹ سانتیمتر می تواند دارای وزن حداقل۶۲ کیلوگرم باشد، در غیر اینصورت واجد شرایط نخواهد بود.  از سوی دیگر، برای افراد بین سنین ۱۸ تا ۵۰ سال و تا رقم و پوشش ۲۰۰۰ دلار تنها با ارائه فرم بیمه نامه و MIB امکان پذیرش وجود دارد. همانطور که می دانید گزارش و تاریخچه پزشکی هر فردی درMIB  وجود دارد.(Medical Information Bureau)

همانطورکه همه می دانیم زمانی که درخواست وام و یا خرید وسیله ای می کنیم، به طور معمول فرد متقاضی می بایست دارای کردیت  مناسب باشد، در خصوص وضعیت پزشکی هم به این گونه است. در واقع به بیان بهتر، وضعیت و عملکرد تمام وضعیت پزشکی مان در MIB موجود است، و از طریق مکان های دولتی نظیر (OHIP) کارت درمانی، دکتر و… این اطلاعات درMIB جمع می شود و در زمان نیاز، امکان دسترسی به آن وجود دارد.

*محمد رحیمیان کارشناس ارشد بیمه و سرمایه گذاری و عضو رسمی انجمن Advocis  به شماره ثبت: ۲۰۶۵۸۱۷ مشاورین متخصص بیمه و امور مالی کانادا است.

www.insufin.com

www.youtube.com/ sherkatbime