در پی انتشار اطلاعیه مطبوعاتی دنا رورباکر نماینده ی کنگره ی آمریکا و نامه ی او به وزیر امور خارجه ی آمریکا خانم هیلاری کلینتون، درخصوص ایران، دکتر رضا مریدی نماینده ی ایرانی تبار مجلس انتاریو، نامه ای خطاب به این نماینده ی کنگره منتشر کرده است. ترجمه ی نامه را در زیر می خوانید:

رضا مریدی ـ رورباکر

جناب آقای دنا رورباکر نماینده کنگره آمریکا

واشنگتن ـ ایالات متحده آمریکا

موضوع:

۱ـ اطلاعیه مطبوعاتی شما مورخ ۲۶ جون ۲۰۱۲

۲ـ نامه شما به خانم کلینتون در مورد پشتیبانی از آزادی آذری ها از ایران

آقای رورباکر

اینجانب با نگرانی تمام اطلاعیه مطبوعاتی و نامه فوق الذکر شما را که در آن از خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا خواسته شده بود که دولت آمریکا از جدایی آذربایجان از ایران حمایت کند، مطالعه کردم.

به عنوان نماینده پارلمان انتاریو که اصلیت ایرانی ـ آذری دارد، مایلم که مراتب ناخشنودی خود را درباره ی اظهارات مندرج در نامه و اطلاعیه ی فوق را بیان داشته و شمه ای از تاریخ را به اطلاع شما برسانم.

آذربایجان ـ آن بخشی که در شمال رودخانه ارس واقع است و امروز به نام جمهوری آذربایجان نامیده می شود ـ و آن قسمت که در جنوب رودخانه ی ارس واقع است استان آذربایجان ایران است در طول تاریخ همیشه بخشی از ایران بوده است. جز اینکه در اوایل قرن ۱۹ میلادی بخش شمالی رودخانه ارس توسط امپراتوری روس از ایران جدا شد.

آذری ها به عنوان یک ملیت مشخص از دیگران خود را کمتر از دیگر ملیت ها و اقوام، ایرانی نمی دانند. واقعیت این است که آذری ها و دیگر گروه های قومی، دینی و مذهبی ایران مواجه با محدودیت های فرهنگی تحت حکومت دیکتاتوری ایران هستند ولی من مطمئن هستم که این مسائل در قالب یک حکومت دمکراتیک در ایران آینده قابل حل است.

اینجانب به علاوه اضافه می نماید که نقطه نظرهای جنابعالی نشان از تمایل به دخالت نامناسب در امور داخلی کشور دیگری است. از شما سئوال می کنم که اگر یک سیاستمدار ایرانی از دولت ایران بخواهد که از تجزیه ی ایالت های کالیفرنیا ـ مکزیک جدید و تکزاس و پیوستن آنها به کشور مکزیک پشتیبانی کند، آنگاه احساس شما چگونه خواهد بود؟

مبارزه برای استقرار آزادی و حکومت قانون در ایران تنها در قالب ایران متحد که در آن همه ملیت ها و اقوام ایرانی برای رسیدن به خواسته های مشترک که همانا استقرار دمکراسی است دور هم جمع شوند قابل دسترسی است.

تجزیه ی کشورها منتهی به استقرار صلح در خاورمیانه نخواهد شد. اینجانب قویاً با نظر شما در مورد تجزیه ی ایران مخالف هستم و از شما می خواهم که نامه ی خود به خانم کلینتون را پس بگیرید.

ارادتمند ـ رضا مریدی/ نماینده پارلمان انتاریو از حوزه ریچموندهیل

رونوشت: خانم هیلاری کلینتون ـ وزیر خارجه آمریکا / واشنگتن ـ آمریکا