به گزارش تورنتو استار هفتم ژانویه، هشت زن یهودی کانادایی که در جریان ورود به کنسولگری اسرائیل در تورنتو و اعتراض به اعمال جنایت آمیز  …


شماره ۱۲۱۲ ـ پنجشنبه  ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹


 

"جنایت، نه با نام ما"


 زنان یهودی پس از آزادی

به گزارش تورنتو استار هفتم ژانویه، هشت زن یهودی کانادایی که در جریان ورود به کنسولگری اسرائیل در تورنتو و اعتراض به اعمال جنایت آمیز این کشور در غزه، دستگیر شده بودند، آزاد شدند

پلیس سواره نظام کانادا این هشت زن یهودی را که به دلیل اعتراض به سیاست های اسرائیل در کنسولگری این کشور تحصن کرده بودند، دستگیر کرد. کنسولگری اسرائیل در شماره ۱۸۰ خیابان بلورغربی واقع شده است. زنان دستگیر شده مدتی در اتومبیل پلیس ماندند و بدون هیچ جریمه ای آزاد شدند. در این گروه ۸ نفره فعالان صلح اسرائیل، فیلمساز و دانشجو به چشم می خوردند.

کتی گالکین فیلمساز و سخنگوی این گروه می گوید: اسرائیل می خواهد به دنیا نشان دهد زبان همه یهودیان دنیاست، ولی در واقع اینچنین نیست. او جنایات را به نام ما انجام می دهد. او همچنین شرح می دهد که این زنان دو به دو وارد ساختمان شدند. حدود ساعت ده همگی در طبقه هفتم کنسولگری قرار داشتند و هدف این بود که نشان دهند تمامی اعضای جامعه یهودیان تورنتو از این قبیل اعمال اسرائیل حمایت نمی کنند. یهودیان زیادی وجود دارند که نه تنها با اعمال دولت اسرائیل مخالفند، بلکه حمله به غزه را نیز به شدت محکوم می کنند.

خارج از کنسولگری حدود ۳۰ نفر با حمل پلاکارد، با شعارهایی از قبیل "مردم غزه شما تنها نیستید"، "اتحاد تورنتو تا پایان جنگ"،  "خشونت را پایان دهید " و ….. به حمایت از مردم غزه پرداختند.