شهروند ـ به گزارش اتاواسیتیزن، اگرچه چهارشنبه آخرین مهلت برای خروج دیپلمات های ایرانی از کانادا بود،  اما یک سازمان بحث برانگیز مشکوک که  به داشتن روابط قوی با رژیم حاکم در تهران متهم است، علیرغم اتهامات برخی از اعضای جامعه ایرانی کانادایی که می گویند این مرکز بیشتر از سفارت، منبع تهدید و ارعاب است، همچنان به فعالیت هایش ادامه می دهد.

جان برد، وزیر امور خارجه، جمعه گذشته اعلام کرد که روابط دیپلماتیک کانادا و ایران به حالت تعلیق درآمده و سفارت کانادا در تهران بسته شده و به دیپلمات های ایرانی در اتاوا نیز پنج روز فرصت داد تا کشور را ترک کنند.
تمام دیپلمات های ایرانی می بایستی کانادا را تا پایان روز چهارشنبه ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۲ ترک کنند. با این که روز سه شنبه اتوموبیل های سفارتی ها در حال ورود و خروج از سفارت در خیابان “مت کالف” بودند،  مرکز فرهنگی ایرانیان واقع در شماره ۲ خیابان رابینسون در اتاوا همچنان باز است.

سایت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتاوا

دفتر آقای برد تائید کرد که مرکز فرهنگی تحت تأثیر تصمیم روز جمعه قرار نگرفته است. این مرکز دارای تاریخچه ی مستندی از میزبانی های بحث برانگیز است، از جمله کنفرانسی در دانشگاه کارلتون در بزرگداشت آیت الله خمینی. مشاور فرهنگی سفارت، حمید محمدی، در تابستان گذشته در اظهارنظری ایرانی ـ کانادایی ها را به ارائه “خدمات” به تهران ترغیب کرده و آرزو کرده بود که بتوانند “موقعیت های کلیدی در سطح بالا” را در کانادا تصاحب کنند و “در برابر حل شدن در فرهنگ مسلط کانادایی، مقاومت نمایند.”

محمدی به خبرنگار اتاواسیتیزن نگفت که او هم یکی از دیپلمات های اخراج شده از کانادا هست یا نه.

مرکز فرهنگی ایرانیان وضعیت، امتیازات و یا مصونیت های دیپلماتیک ندارد و تاکنون هم نداشته است.  اما ایرانیان کانادا این مرکز را همچنان منبع تهدیدی برای خود می دانند. گلرخ نیازی، فعال حقوق بشر  که به تازگی از دانشگاه کارلتون فارغ التحصیل شده می گوید، از طریق مرکز فرهنگی ایرانیان بود که آنها توانستند تبلیغات سیاسی شان را به طور گسترده انجام دهند و توانستند فعالیت هایی خارج از سفارت داشته باشند که مردم عادی ایرانی را تحت تأثیر قرار می داد.

نیازی که از سازماندهندگان تظاهرات علیه مرکز فرهنگی و انجمن فرهنگی ایرانیان (انجمنی که در داخل دانشگاه کارلتون توسط پسر حمید محمدی ـ احسان محمدی ـ تأسیس شده)، در سال گذشته بوده می گوید، بعضی از دانشجویان از این که در برنامه هایی همچون یادبود خمینی برای تظاهرات حضور یابند، دچار پارانویا شده بودند، این که ممکن است عکس و اسمشان به سفارت فرستاده شود.

نیازی افزود: خیلی مسخره است که تمام ارتباطات دیپلماتیک قطع شود، تمام سرویس ها قطع شود، اما برای مرکز فرهنگی [وابسته به سفارت] اشکالی ندارد که به کارش ادامه دهد.

نیازی گفت: من با تصمیم بسته شدن سفارت موافق نیستم، اما مرکز فرهنگی نباید دیگر قادر باشد رویدادهایی برای تهدید ایرانیان مهاجر و تبعیدی برگزار کند.