شهروند: نخست وزیر انتاریو، کاتلین وین، روز دوشنبه ۲۲ فوریه ۲۰۱۶، برای قانونی که اوایل قرن گذشته در استان اعمال می شد، رسما از فرانسه زبانان انتاریو پوزش خواست.

طبق آئین نامه ی شماره ۱۷ که توسط دولت محافظه کار، جیمز ویتنی، در سال ۱۹۱۲ تصویب شد، معلمان مدارس عمومی و مدارس کاتولیک انتاریو از به کار بردن زبان فرانسه شدیدا منع شدند.

خانم وین در سخنانی که در مجلس انتاریو ایراد می کرد، افزود: آئین نامه ۱۷، نشانگر بی توجهی به هویت فرانسه زبانان انتاریویی و اصل برابری افراد بود. از این رو از طرف دولت انتاریو، پوزش می خواهم.

بر طبق این آئین نامه، معلم ها تنها مجاز بودند زمانی فرانسه صحبت کنند که دانش آموز مطلقا زبان دیگری جز فرانسه نمی دانست و تنها در سال اول دبستان این امر مجاز بود. در این دوران معلم ها مجبور بودند به هنگام بازرسی مقامات، کتاب های فرانسه را از دید آنها پنهان کنندwynne.

مسئولان یک دهه بعد پی بردند که حفظ این مقررات امکان پذیر نیست، و در واقع هدف آنها با شکست روبرو شده است. این مقررات تا سال ۱۹۲۷ در کتاب ها باقی ماند.

کاتلین وین افزود، آنچه که امروز مهم است، اذعان به این امر است که مقرراتی که آن زمان وضع شده، منصفانه نبوده و اهمیت جامعه ی فرانسه زبان انتاریو را به رسمیت نشناخته بوده است.

گلن تیبالت، نماینده ی لیبرال سادبری، که تقاضای پوزش خواهی رسمی را عنوان کرده بود، گفت، با این عمل دولت اشتباه گذشته اش را به دیده گرفت.

تیبالت با اشاره به اینکه، این بیش از یک پوزش خواهی است، افزود: حالا فرصتی پیش آمده که صفحه ی تاریخ را ورق زده و بگوییم که جامعه ی فرانسه زبان، جامعه ای است که در استان ما ریشه دارد.

رهبر محافظه کاران پیشرو در مجلس انتاریو، پاتریک براون نیز “مقررات ۱۷” را لکه ی سیاهی در تاریخ انتاریو خواند و از عمل پوزش خواهی کاتلین وین حمایت کرد.

براون افزود: این عمل زمانی که اتفاق افتاد، اشتباه بود، و اگرچه عذرخواهی دیر صورت گرفت، اما خوشحالم که انجام شد.

آندریا هوروات رهبر حزب نیودمکرات (ان دی پی) انتاریو ضمن استقبال از پوزش خواهی رسمی، از دولت خواست تا سرویس های به زبان فرانسه را در سطح استان افزایش دهد.

انتاریو، خانه ی ۶۱۲هزار فرانسه زبان است که بزرگترین جمعیت فرانسه زبان کانادا در خارج کبک است.