شماره ۱۱۹۳ ـ ۴ سپتامبر ۲۰۰۸

علیرغم اینکه همکاران محترمم در این مقوله بسیار گفته اند، ولی به جهت اهمیت آن پیشنهاد مینمایم این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.

بیمه مسافرتی به صورت تخصصی نزد چند شرکت بیمه در کانادا میباشد و برای گروه های ذیل طراحی شده است :

۱ ـ تازه واردینی که هنوز پوشش بیمه ای آنها (اوهیپ)صادر نشده و در دوره انتظار ۳ ماهه بسر میبرند.

۲ ـ اقوام و دوستان و آشنایانی که برای دیدار به کانادا می آیند و تحت هیچ پوشش بیمه ای خاصی نیستند.

۳ ـ هر یک از ما که به عنوان یک کانادایی از کشور خارج میشویم علیرغم داشتن پوشش بیمه ای اوهیپ باید توجه داشته باشیم که از محدودیت های رقمی (سقف پوشش) و زمانی بهره مند هستیم که در اغلب موارد شاید اوهیپ نتواند تکافوی احتیاجات ما را در کشور ثالث بنماید. چنانچه قصد سفر به کشور آمریکا را دارید قطعا پیشنهاد میشود با توجه به هزینه های بسیار بالا از این پوشش بیمه ای بهره مند باشید.

توجه داشته باشید که هزینه بستری شدن یکشب در یکی از بیمارستانهای کانادا و پرداخت هزینه ویزیت دکتر و دارو برای موارد مختلف از شبی ۱۰۰۰ الی ۵۰۰۰ دلار است. میانگین یک هزینه بیمارستانی برای یک مسافر خارجی(غیر کانادایی) که چند شب در بیمارستان بستری میشود حدود ۷۰۰۰ دلار است این رقم برای کانادایی هایی که در یکی از بیمارستانهای آمریکا بستری میشوند بین ۲ تا ۵ برابر کانادا است.

۴ ـ دانشجویانی که برای ادامه تحصیل وارد کانادا شده و قصد دارند مدت تحصیل خود را در این کشور اقامت نمایند.

پوششهای ارائه شده در این بیمه نامه پرداخت کلیه هزینه های درمانی، جراحی و بستری شدن بیمه شده بر اثر حوادث یا بیماری ناگهانی بوده که به تجویز پزشک انجام پذیرد. بدین ترتیب چنانچه بیمه شده در طول سفر یا مدت اقامت در کشور ثالث دچار حوادث یا بیماری ناگهانی گردد (بیماریهای قبلی منظور مزمن یا بیماریهایی که فرد قبلاً به آن مبتلا و تحت درمان بوده است در بعضی موارد با دریافت حق بیمه اضافی برای افراد مسن قابل تعمیم است، ولی در اکثر موارد اینگونه بیماریها جزو استثنائات است)، میتواند مشمول استفاده از این بیمه نامه شود.

از سایر مزایای این بیمه نامه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱ـ بیمه فوت بر اثر حادثه تا سقف مشخص (۵ میلیون دلار).

۲ـ متغیر بودن مبلغ مورد درخواست بیمه که میتواند بین ۱۰ الی ۳۰۰ هزار دلار باشد.

۳ـ امکان خرید بیمه نامه برای افراد ۱۴ روزه تا ۸۹ سال.

۴ ـ طرح خانواده و انفرادی و گروهی.

۵ ـ هزینه انتقال فرد بیمار در صورت تشخیص پزشک به کشور و یا انتقال جسد به کشور مبدا.

۶ ـ پرداخت هزینه های دعاوی حقوقی طبق شرایط بیمه نامه راهنمایی و کمک رسانی در صورت سرقت یا مفقود شدن مدارک مسافرتی.

۷ـ بازگرداندن کودکان به کشور مبداء در صورت فوت یا بستری شدن بیمه شده.

۸ـ استرداد بار مسافر در صورت فقدان یا اشتباه مسیر بار.

۱۰ـ پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی.

۱۱ـ پوشش تاخیر در حرکت.

صدور بیمه نامه به دو صورت انفرادی و گروهی عملی است. در صورت صدور بیمه گروهی برحسب تعداد بیمه شدگان از درصدی تخفیف گروهی بهره مند خواهند شد.

پوشش بیمه نامه به محض خروج از کشور شروع و تا زمان بازگشت یا مطابق با مندرجات بیمه نامه ( طول سفر)خاتمه خواهد یافت.

مدت بیمه نامه برحسب درخواست میتواند تا یک سال هم تمدید شود. این بیمه نامه برای کسانی که در سال چندین بار اقدام به مسافرت مینمایند قویا توصیه شده و میتوانند از تخفیف های ویژه ای بهره مند شوند.


فرهاد فرسادی کارشناس ارشد بیمه است.

ایمیل نویسنده:

farsadi@cirmco.com