شماره ۱۱۹۵ ـ ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸

قدم سوم ـ هزینه های جانبی خرید خانه
در مقاله ی پیشین آمادگی خریدار از نظر مالی مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده کردیم که از طریق محاسبه GDS و TDS می توانید تخمین بزنید که تا چه مبلغی خرید خانه برایتان مقدور خواهد بود.
در قدم سوم توجه شما را به انواع هزینه های مختلف برای خرید مسکن جلب می کنم تا پیش بینی چنین هزینه هایی را در بودجه خود کرده باشید.

بیمه وام مسکن

اگر مبلغ پیش پرداخت (Down Payment) کمتر از ۲۰ درصد مبلغ کل خانه باشد، شما مستلزم پرداخت بیمه وام خواهید بود که این مبلغ یا به هزینه وام ماهیانه اضافه می شود و یا به صورت یکجا گرفته خواهد شد.

کارمزد برآورد ارزش خانه

اگر لازم باشد که خانه مورد نظر شما برآورد قیمت شود، در حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ دلار از طریق خود شما پرداخت شود.

بیعانه Deposit
وقتی که برای خانه مورد نظرتان قرارداد نوشته می شود برای تضمین قرارداد مبلغی به صورت بیعانه در نظر گرفته می شود که شامل قسمتی از پیش پرداخت خواهد بود. این هزینه معمولا کمتر از ۵ درصد قیمت کل خانه است.

پیش پرداخت Down Payment
معمولا برای اینکه بیمه وام مسکن پرداخت نشود باید بیش از ۲۰ درصد قیمت خرید را به صورت پیش پرداخت داد.

هزینه بازرسی خانه Inspection
یکی از شرط های مرسوم برای تنظیم قرارداد خرید خانه، بازرسی سلامت خانه از نظر سازه ای و تاسیساتی است. به طور متوسط این هزینه حدود ۵۰۰ دلار است که به اندازه و سادگی خانه بستگی دارد.

مالیات بر انتقال مسکن Land Transfer Tax
این مالیات در هر استان متفاوت و شامل درصدی از مبلغ خانه است که حتی برای کسانی که برای بار اول مسکن خریداری می کنند نیز متفاوت است. برای عدد دقیق با یک وکیل مسکن تماس بگیرید.

مالیات مسکن و یا قبض های آب و برق

طبق توافق با فروشنده خانه در بعضی مواقع این هزینه ها توسط خریدار پرداخت خواهد شد. به عنوان مثال اگر زمان سکونت خریدار از وسط ماه شروع شود، وی موظف است که نصف مبلغ آب و برق آن ماه را به فروشنده خانه پرداخت کند و یا برعکس.

بیمه ملک

اکثر وام دهندگان مسکن برای امنیت خاطر از خریدار می خواهند که خانه خود را بیمه کند این شامل کل سازه خانه و محتویات داخلی اش می باشد.

نقشه برداری

ممکن است نقشه تفکیکی خانه توسط وام دهنده مسکن درخواست شود که معمولا اگر فروشنده خانه این نقشه را نداشته باشد، شما موظف به پرداخت ۶۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار هستید.

بازرسی کیفیت آب

اگر خانه چاه داشته باشد، ممکن است جهت اطمینان شما بخواهید که این هزینه را انجام دهید.

هزینه های قانونی و وکیل

در روز تحویل خانه این هزینه پرداخت می شود که حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار است.

بیمه سند

جهت اطمینان خاطر از قانونی بودن سند منزل توصیه می شود که این کار انجام شود که تنها حدود ۲۵۰ دلار خرج دارد.

در بخش بعدی در مورد متخصصان مختلف و وظایفشان در هنگام خرید مسکن خواهیم گفت.


بهنام مهرائی مشاور املاک و فوق لیسانس راه و ساختمان است.
ایمیل نویسنده:
info@waytohomes.com