بی بی سی: آکادمی نوبل در سوئد، مو ین، نویسنده چینی را به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات سال ۲۰۱۲ معرفی کرد. این نخستین بار است که یک نویسنده چینی این جایزه را می برد.

کمیته ادبی آکادمی نوبل این جایزه را به خاطر ویژگی “رئالیسم وهمی” آثار مو ین به او اهدا کرده است. جایزه نوبل ادبی ۸ میلیون کرون معادل یک میلیون و دویست هزار دلار است.

مو ین در هفدهم فوریه سال ۱۹۵۵ متولد شد. او که یکی از نویسندگان مدرن چین محسوب می شود، معمولاً در زادگاهش برای انتشار آثارش با ممنوعیت روبه رو می‌شود. جهان غرب مو یان را با دو رمانش که فیلم “ذرت سرخ” با اقتباس از یکی از آنها ساخته شده است می شناسند. فیلم ذرت سرخ را ژانگ ییمو ساخته است.

مو ین نام مستعار گوان مویه است. مو ین به زبان چینی یعنی “حرف نزن”.

مو یان برنده نوبل ادبی ۲۰۱۲

مو ین در یک سخنرانی گفته بود که این نام مستعار را وقتی اولین رمانش را می نوشته انتخاب کرده است. او به صراحت کلامش شناخته می شود و از این ویژگی او در چین استقبال نمی شود به همین دلیل، مو ین این نام را برای خود برگزیده تا به گفته خودش “یادش بماند نباید زیاد حرف بزند.”

مو ین دهها داستان کوتاه به زبان چینی نوشته است. نخستین داستان بلند او بارش باران بر روی شب بهاری نام دارد که در سال ۱۹۸۱ منتشر شده است. چند داستان بلند توسط هوارد گلدبلت به انگلیسی ترجمه شده است.

هوارد گلدبلت، استاد ادبیات و زبان های شرق آسیایی در دانشگاه نوتردام است.

از میان آثار مو ین، رمان ذرت سرخ در سال ۱۹۸۷ به زبان چینی و در سال ۱۹۹۳ به زبان انگلیسی منتشر شد. جمهوری شراب در سال ۱۹۹۲ به چینی و در سال ۲۰۰۰ به انگلیسی منتشر شد. زندگی و مرگ مرا خسته کرده اند هم در سال ۲۰۰۸ به زبان انگلیسی منتشر شده است.

آقای گلدبلت درباره کتاب جمهوری شراب می گوید: “این کتاب می تواند از لحاظ تکنیکی نو آورانه ترین و پیچیده ترین رمانی باشد که از نویسندگان چینی خوانده ام.”

به گزارش روزنامه گاردین، پیتر انگلاند، رییس آکادمی نوبل درباره مو ین می گوید، آثار او از پیشینه روستایی اش و افسانه های محلی که در کودکی برایش روایت شده می آیند. به گفته آقای انگلاند “او درباره کشاورزی می نویسد، درباره زندگی در مناطق روستایی، درباره مردمی که برای زنده ماندن تلاش می کنند، برای حفظ شان خود تلاش می کنند و گاهی هم برنده می شوند، البته بیشتر مواقع بازنده اند.”

آقای انگلاند معتقد است استفاده از واژه “رئالیسم جادویی” برای توصیف آثار وی، کوچک شمردن او و آثار اوست. رییس آکادمی نوبل همچنین می گوید: “این چیزی نیست که مو ین از گابریل گارسیا مارکز گرفته باشد، بلکه کاملا به خود او تعلق دارد و ویژه اوست. مو ین روایتگر اصیلی است که هر آنچه خارق العاده است را به موضوعات معمولی تبدیل می کند.”

جایزه نوبل ادبی سال ۲۰۱۱ را توماس ترانسترومر، شاعر و مترجم سوئدی از آن خود کرده بود.