شهروند آرش عزیزی: گزارش جدیدی که هفته‌ی گذشته منتشر شد نشان می‌دهد شهر وان در زمینه‌ی ایجاد مشاغل از هر هشت شهر دیگری که منطقه‌ی یورک را تشکیل می‌دهند جلو زده است.

نرخ رشد اشتغال در شهر بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، ۶/۱ درصد بود که بالاتر از بقیه شهرهای منطقه‌ی یورک است. به گزارش رسانه‌های محلی، این نرخ را «گزارش اشتغال منطقه‌ی یورک ۲۰۱۱» منتشر کرده است.

ماریسیو بویلاکوآ، شهردار وان، با انتشار بیانیه‌ای از «قدرت و تنوع اقتصاد محلی ما» خبر داد و گفت شهر وان «موتور رشد منطقه‌ی تورنتوی بزرگ» است. بویلاکوآ تاکید کرد شهر او بیش از ۹۶۰۰ شرکت فعال دارد و این عدد رو به افزایش است.

وان در بخش‌های اتومبیل‌سازی و ساختمانی نیز اول بود. اما سریع ترین رشد در بخش های آموزش و پرورش،‌ خدمات درمانی، کمک دولتی و صنایع کسب و کار هستند، یعنی بخش‌های دولتی.

این گزارش در ضمن نشان می‌دهد سهم وان از مشاغل تمام وقت با افزایش اندک نسبت به سال ۲۰۰۱ به ۷۷/۶ درصد تمام شغل‌ها رسیده است. در عوض شمار شغل‌های پاره‌وقت در ۱۰ سال گذشته دوبرابر شده است تا به ۱۷ درصد کل اشتغال برسد.

این گزارش بر اساس پرسش از کارفرمایان بین ماه‌های مه و اوت صورت گرفته است. در این زمان بیش از ۹۶۰۰ شرکت مورد تحقیق قرار گرفتند که ۸۱/۵ درصدشان شرکت‌های کوچک هستند که بین ۱ تا ۱۹ نفر در استخدام دارند.