شماره ۱۱۹۶ ـ ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۸

بیمه های مسافرتی

Travel Insurance


برگشت وسیله نقلیه Return of Vehicle


یکی دیگر از موارد قابل پوشش در بعضی از بیمه های مسافرتی برگشت وسیله نقلیه است. در صورت شرایط اضطراری در طی سفر، و اینکه شما قادر نباشید ماشین را به مکان اصلی انتقال دهید، در این صورت شرکت بیمه، طبق مفاد قرارداد بیمه نامه مندرج در Policy ، هزینه قابل درک و منطقی را جهت انتقال پوشش می دهد.


فرم مطالبه Claim Form


از موارد مهم در فرم مطالبه شرکت بیمه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱ـ کشور مبدأ

۲ـ تاریخ ورود

۳ـ تاریخ برگشت

۴ـ دلیل ورود به خاک کانادا و در صورت ورود با هواپیما، شماره بلیت هواپیما و یا هر سندی که حاکی از ورود به خاک کانادا باشد.

۵ـ شماره پاسپورت

۶ـ شماره ویزا و نوع ویزای ورود به خاک کانادا

۷ـ طول زمان و دوره ویزا

۸ـ اسم و آدرس، تلفن، محل اقامت

۹ـ علت تقاضای مطالبه

۱۰ـ اسم پزشک، آدرس و تلفن

۱۱ـ در صورت تصادف با وسیله نقلیه (اتومبیل)، مشخصات دارنده وسیله نقلیه، مشخصات وسیله نقلیه (Licence Plate) ، مدل ماشین و محل تصادف مورد سئوال است.

(موارد و سئوالهای فوق در شرکتهای مختلف بیمه و همچنین با توجه به نوع بیمه میتواند متفاوت باشد).

نکته مهم و قابل یادآوری در مورد بیماری ایدز است و آن این که هزینه های تست، تشخیص و معالجه آن قابل پرداخت نیست.

هزینه واکسیناسیون جهت پیشگیری بیماری ها از دیگر موارد استثنا بوده و قابل مطالبه نیست.

هزینه آزمایشات پزشکی، در صورتی که از سوی موسسات یا سازمانهای دیگر نظیر سازمان مهاجرت (Immigration) تقاضا شده باشد، مورد قبول نبوده و قابل پرداخت نیست.


یکی دیگر از موارد و مطالب مهم، پرداخت وجه بیمه نامه است.

شخص متقاضی بیمه می تواند وجه بیمه نامه را به صورت وجه نقد یا با کارت های اعتباری چون ویزا و مسترکارت و یا با چک پرداخت نماید.

در صورت پرداخت با کردیت کارت می بایست در فرم بیمه نامه، دارنده حساب گواهی و تایید نماید. (در بعضی از شرکتها توسط تلفن این تاییدیه مورد قبول است).

در صورت ابطلال بیمه نامه ای که وجه آن توسط کردیت کارت پرداخت شده، مبلغ فوق الذکر به حساب کردیت شخص برگشت داده می شود.


مالیات و بیمه های مسافرتی


در عموم بیمه های مسافرتی، مالیات(Tax) وجود ندارد و از متقاضی بیمه مالیات در خصوص بیمه پزشکی گرفته نمی شود و تنها در خصوص بیمه مفقودی جهت ساک و چمدان و تاخیر در پرواز مالیات گرفته می شود.

گرچه در یکی از شرکتهای کانادایی مالیات بیمه مسافرتی پزشکی دیده و گرفته می شود.


دسترسی در زمان اضطراری


در صورت نیاز در مواقع اضطراری تصادف و یا مریضی، حتما با شماره تلفن پشت کارت بیمه و یا برگه بیمه نامه تماس گرفته و شرکت بیمه را (بخش اضطراری و مطالبات Claim) مطلع فرمایید.

عدم تماس به موقع، گاهی موجب ضرر و زیان می شود و طبق مفاد بیمه نامه در اکثر شرکتها گاهی موجب کاهش ۲۰ درصد به عبارت دیگر حداکثر ۸۰ درصد و آن هم تا سقف ۲۵۰۰۰ دلار پرداخت می شود.

لذا برای اخذ ۱۰۰ درصد هزینه های پرداختی توصیه می شود به وقت تصادف و یا مریضی قبل از مراجعه به بیمارستان و یا حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، بخش مواقع اضطراری و مطالبات را مطلع بفرمایید.

معمولا تلفن های پشت کارت ۸۰۰ـ۱ مجانی است و هزینه ای برای فرد بیمه شونده ندارد. این سرویس ۲۴ ساعته، هفت روز هفته است.

به مطلب مهمی می بایست اشاره شود:

دیده شده و می شود که عزیزانی از مراکزی بیمه تهیه می کنند که مرکز جواب دهنده در بخش اضطراری در اروپا مستقر است و پس از مشکل برقراری ارتباط می بایست پیغام بگذارند. این نوع بیمه ها عموما از ایران صادر می شود.

توصیه می شود برای دوری از این مشکل در زمان عقد قرارداد، توجه لازم و کافی به مفاد بیمه نامه شود و لذا توصیه می شود از افراد متعهد و مسئول و دارای لایسنس بیمه، در این خصوص بیمه خریداری شود.

تفاوت شرکتهای بیمه و کیفیت سرویس برتر در مواردی نظیر جوابگویی، سرویس و مطالبات به خوبی دیده می شود.


* محمد رحیمیان کارشناس بیمه و سرمایه گذاری است.

ایمیل نویسنده:

info@insufin.com