نشریه محترم شهروند،

در صفحه ۴ شماره اخیر هفته نامه شهروند یادداشتی به قلم آقای شهرام تابع محمدی به چاپ رسیده که حاوی انتقادات و اتهاماتی درباره انتخابات اخیر هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا وکمیته برگزاری انتخابات است. کمیته انتخابات بدینوسیله پاسخ خود به بخش هایی از این نوشته که مرتبط به فعالیت این کمیته بوده را برای آگاهی خوانندگان محترم آن رسانه ارسال می کند.

***

در ابتدا باید گفت از نظر ما بی تفاوتی ناپسندتر از انتقاد کردن است حتی اگر انتقاد نامنصفانه و خصومت آمیز باشد. از این رو نگارندگان این جوابیه از علاقه نویسنده محترم که مقاله اش در صفحه ۴ شماره اخیر-۱۶۹۷- شهروند چاپ شده است، قدردانی می کند. در این مقاله نظرات نادرست و اتهامات متعددی وجود دارد که کمیته انتخابات ۲۰۱۸ تصمیم گرفت با انتشار این یادداشت به این نکات پاسخ دهد.

 

ایجاد شبهه در عملکرد کمیته انتخابات و اتهام جانبداری

وظایف هیات مدیره و کمیته انتخابات در رابطه با برگزاری انتخابات در اساسنامه کنگره ایرانیان کانادا به طور کامل تعریف شده.کمیته انتخابات ۲۰۱۸فعالیت خود را طبق اساسنامه و طبق روند انتخابات سال های گذشته کنگره ایرانیان کامل و شفاف انجام داده است. طبق اصل ۳ اساس نامه کنگره ایرانیان کانادا مسئولیت اداره و برگزاری انتخابات از سویهیات مدیره کنگره به کمیته۳ نفره انتخابات محول می شود. این همان وظیفه ایست که هیات مدیره کنونی همچون تمام هیات مدیره های قبلی در جریان انتخابات مجمع عمومی۲۰۱۸به عهده نگارندگان این یادداشت واگذار کرد.

اصل ۳ اساسنامه- روندانتخابات:

“هیات مدیره سه نفر از اعضای کنگره را به عنوان عضوکمیته انتخابات تعیین می کند. این سه نفر نباید از اعضای حاضر هیات مدیره و یا کاندید نمایندگی و یا از اقوام نزدیک و از اعضای خانواده کاندیداهایی باشند که قرار است در انتخابات مربوطه شرکت کنند. هیات انتخابات مسئولیت اداره و برگزاری انتخابات را به عهده دارد و اعلام نتایج انتخابات نیز از جمله وظایف این هیات است. “

اعضا سه نفره این کمیته که اینجانب هم عضوی از آن هستم با کمال حسن نیت و احساس وظیفه این مسئولیت داوطلبانه را برای خدمات به جامعه ایرانی و پیشرفت کنگره ایرانیان کانادا پذیرفتند.

اماحتی پیش از انتخاب و اعلام عمومی اعضای کمیته انتخابات توسط هیات مدیره، ۴ نامزد ورود به هیات مدیره که نویسنده محترم در نوشته خود ایشان را “گروه فراگیر” نامیده حملات و اتهامات خود را در رابطه با انتخابات به هیات مدیره و کمیته انتخابات آغاز کردند. ایشان حتی پیش از اعلام اعضای کمیته با انتشار چندین نامه سرگشاده استقلال کمیته انتخابات را زیر سوال بردند و با آنکه طبق اساسنامه وظیفه تعیین کمیته انتخابات بر عهده هیات مدیره است هر انتخاباتی از سوی آنان را غیرمستقل و جانبدارنه جلوه دادند. این۴ نامزد انتخاباتی در یکی از نامه های سرگشاده خود به هیات مدیره چند نفر از افراد مورد اعتماد خود را برای کمیته انتخابات پیشنهاد کردند که به جز یکنفر عمدتا از حامیان مستقیم یا غیر مستقیم این ۴ نامزد بودند. درخواست و پیشنهاد این ۴ نامزد هیچ همخوانی با اساسنامه و با اصول پایه ای یک انتخابات عادلانه نداشت. در هیچ انتخاباتی کاندیداها کمیته برگزاری انتخابات را تعیین نمی کنند بلکه تنها می توانند بازرس انتخاباتی خود را از میان حامیان خود انتخاب و به کمیته برگزاری معرفی کنند. که چنین فرصتی نیز در اختیار تمامی کاندیداها قرار داده شد.

با وجود اینکه خواست این ۴ نامزد با اساسنامه هم خوانی نداشت از روی  حسن نیت و برای اعتماد سازی،کمیته۳نفره انتخابات با هماهنگی رئیس هیات مدیره با یکی از افراد پیشنهادی این۴نامزد تماس گرفت و از ایشان برای همکاری در کمیته انتخابات دعوت به عمل آمد. این فرد خانم افخم مردوخی بود.

وظیفه تماس با خانم مردوخی از طرف کمیته انتخابات به من واگذار شد. من با آشنایی کامل و تجربه فعالیت با خانم مردوخی ایشان را شخصیتی می شناسم که کوچکترین شائبه قضاوت نامنصفانه و جانبدارانه به او در میان بخش وسیعی از جامعه ایرانی برایم متصور نبود. با وجود آنکه نامزدهای گروه ۴ نفره اعلام کرده بودند که اسامی پیشنهادی از پیش آمادگی خود را برای پذیرش مسئولیت به ایشان اعلام کرده اند، متاسفانه خانم مردوخی بعد از حدود ۳۶ ساعت، دعوت ما به همکاری با کمیته انتخابات را نپذیرفتند.

همچنین در اقدامی دیگر برای رفع شبهات ۴ نامزد انتخابات و در جهت اعتماد سازی، با هماهنگی کمیته انتخابات،آقای بیژن احمدی رئیس هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا ملاقاتی را با آقای بهروز آموزگار عضو سابق هیات مدیره کنگره و ناظر انتخاباتی یکی از کاندیداهای گروه ۴ نفره (آقای رضا سپهر اصفهانی) انجام داد و برای ایشان روند عضوگیری آنلاین، تایید هویت و آدرس ثبت نام کننده و جزئیات مربوط به نرم افزار انتخابات آنلاین را در جلسه ای یک ساعته در محل دفتر ایشان مرور کردند. آقای احمدی همچنین به ایشان پیشنهاد کردند که در صورت تمایل جلسه ای را ایشان با دبیر کنگره برای مرور لیست عضویت داشته باشند و باکمیته انتخابات هم برای مرور تنظیمات انتخابات آنلاین می توانند ملاقات دیگری را در ۲۴ ساعت ترتیب دهند. آقای آموزگار در پایان این جلسه به آقای احمدی اعلام کرد که با توضیحات ارائه شده سوالات وی و شبهات ایشان در رابطه با روند عضوگیری و انتخابات رفع شده.

 

ایجاد شبهه در انتخابات و شایعه تقلب در انتخابات

نگارنده محترم مقاله فوق با “خنده‌دار” دانستن عضو شدن آنلاین در کنگره از جمله ادعا کرده:”حداقل یک مورد گزارش شده است که کسی که عضو کنگره نبوده است از طریق آنلاین رای داده است.”

ابتدا متذکر می شود نظارت بر نحوه عضو شدن، پروسه ایست که در طول سال جریان دارد. طبق اساسنامه کنگره ایرانیان کانادا روند عضویت و نگهداری از لیست اعضا به عهده دبیر هیات مدیره است و خارج از حیطه وظایف کمیته انتخابات محسوب میشود که تنها مسئولیتی چند هفته ای به عهده دارد. این روند در تمامی انتخابات گذشته کنگره ایرانیان کانادا به همین شکل انجام شده است.

کمیته انتخابات چندین بار از نامزدها بویژه گروه۴ از طریق ایمیل و حضوری درخواست کرد که هرگونه مدرکی در رابطه با تخلفی در انتخابات را در اسرع وقت به این کمیته گزارش کنند. متاسفانه این ادعاها در فضای مجازی و یا همان طور که در این مقاله مشاهده میشود بدون ارائه دلیل یا مدرک برای ایجاد شبهه سالم نبودن انتخابات منتشر شد و هیچگاه از طرف این ۴ نامزد یا آقای تابع محمدی یا دوستان ایشان مدرکی در رابطه با تخلفی در انتخابات برای کمیته ارسال نشد. تنها در یک مورد یکی از اعضا در فضای مجازی گفته بود که ایشان عضو نبوده و برگه رای آنلاین دریافت کرده است. ایشان بعد از تماس با دبیر کنگره متوجه می شوند که حدود ۱۱ ماه پیش عضویت خود را تمدید کرده و همچنان عضو کنگره بوده و برای همین می تواند آنلاین یا حضوری در انتخابات شرکت کند. ایشان همچنین عذرخواهی خود را از این سوءتفاهم در فضای مجازی منتشر کرد که مستند آن موجود است.

این کمیته با دقت و قاطعیت همانطور که در گزارش نهایی خود آورده، اعلام میکند هیچ سند و مدرکی مبنی بر اینکه عضوی واجد شرایط، قادر به رای دادن نبوده و یا برعکس کسی که واجد شرایط نبوده، توانسته رای بدهد را از سوی نامزدهای گروه ۴، نویسنده محترم این مقاله و یا هیچکس دیگری دریافت نکرده و یا خودش با آن مواجه نبوده است.

 

ایجادشبهه در نامطمئن بودن سیستم انتخاباتی آنلاین

نظر خوانندگان را جلب می کنیم به بخشی از اصل۵ اساسنامه کنگره ایرانیان کانادا :”روش های تکمیلی رای گیری، نظیر رای گیری الکترونیکی مجاز خواهد بود و اعمال این روش ها با نظر هیات مدیره تعیین خواهد شد.”

از طریق سیستمی که از طرف هیات مدیره به ما توصیه شد یعنی”الکشن بادی” (۱) رای گیری آنلاینب رای دومین سال در کنگره به اجرا گذاشته شد. تاکنون از طریق این نرم افزار آنلاین انتخاباتی نزدیک به ۶ میلیون نفر در حدود ۲۷ هزار انتخابات مختلف شرکت کرده اند. شرکت ها و سازمان های بسیار معتبری از جمله دانشگاه هاروارد و سازمان های دولتی و غیرانتفاعی در سطح آمریکای شمالی از این نرم افزار برای برگزاری انتخابات خود به شکل الکترونیک بهره می گیرند. این سیستم از پروتکل ارتباطاتی اس اس ال(۲)مانند بانکهای عمده که به ایمنی بالا برای انجام معاملات آنلاین نیاز دارند، استفاده میکند. محرمانه ماندن رای افراد (۳)،تضمین شناسایی رای دهنده (۴)و قابلیت ممیزی (۵)از مشخصات مهم دیگر این سیستم است. کمیته انتخابات پیش از آغاز، دو آزمایش مقدماتی را برای ارزیابی مستقل تنظیمات نرم افزار انجام داد که در آزمایش دوم تمام نامزدهای شرکت کننده در انتخابات نیز در آن مشارکت کردند.

کمیته انتخابات هیچ سند و مدرکی مبنی بر شبهه از کارایی این نرم افزار و رای گیری آنلاین مشاهده یا دریافت نکرده است. سلامت و شفافیت انتخابات آنلاین از نظر ما بی تردید است.

ایجاد شبهه در صحت نتایج انتخابات

نویسنده محترم در انتها ادعای عجیبی میکند:

«نتایج انتخابات، آن‌‌‌گونه که هیئت مدیره اعلام کرد، اما بسیار قابل توجه و مهم است. در شرایطی که تعداد کل اعضا ۹۲۸ نفر اعلام شد بالاترین رای گروه ۶ نفره ۴۴۹ رای بود، یعنی۴۸%. به کلام ساده ‌تر، بیش از نیمی از اعضا به این گروه رای منفی دادند.»

اول: نتایج انتخابات از سوی کمیته انتخابات و نه هیات مدیره اعلام شد. نتایج به صورت همزمان تا حدود ۱۱ شب ۲۹ آوریل به طور زنده در صفحه رسمی فیسبوک کنگره ایرانیان پخش میشد.

دوم: اعضای انتاریو کنگره که در انتخاب اعضای هیات مدیره حق شرکت داشتند ۹۵۷ نفر بودند.

سوم: ساده ترین واقعیت هر انتخاباتی میزان مشارکت واجدین شرایط ـ Voters Turn Out-  (۶) در ادعای نویسنده محترم جایی ندارد. میزان مشارکت در این انتخابات ۵۴.۹ درصد بود.  این میزان با میزان مشارکت سه سال گذشته که اعداد آن برای ما قابل دسترس بود، به طور نسبی همخوانی دارد (به ترتیب۷۱.۴, ۵۴.۵ و  ۵۸.۲ در صد).

انتظار مشارکت ۱۰۰ درصد واجدین شریط در انتخابات بسیار دور از ذهن است. از این انتظار نامتعارف تر، اینچنین تصور کردن است که تمام آنانی که در انتخابات شرکت نکرده اند در صورت شرکت به یک گروه خاص مورد نظر ایشان رای می دادند!

جهت اطلاع در انتاریو ۵۱.۳ درصد واجدین شرایط در انتخابات استانی۴ سال پیش شرکت کردند که از میزان مشارکت در این انتخابات کمتر بوده. میزان مشارکت واجدین شرایط در بسیاری دیگر از انتخابات چه در حوزه های مدنی، حرفه ای و یا صنفی عموما در محدوده ۴۰ تا ۸۰ درصد هستند.

 

در خاتمه چند سوال

نویسنده محترم در انتهای مقاله با مفروضات خود به این نتیجه میرسدکه: “میانه ‌روها (گروه ۴) ازحمایتی بیشتر از همسویان برخوردار هستند”. صرف نظر از اصالت چنین تقسیم بندی و نامگذاری، ایشان با این ادعا که پایه علمی و آماری ندارد سعی در زیر سئوال بردن نتیجه نهایی انتخابات و اعتبار کمیته انتخابات دارد.

دوستانه و صمیمانه می پرسیم اگر چنین بود و۴ نامزد گروه به گفته خود “فراگیر” از چنین حمایت و رای بالایی برخوردار بودند چرا در ساعات آخر انتخابات،۸ ساعت پس از پایان انتخابات آنلاین و تقریبا در آغاز رای گیری حضوری، کناره گیری کردند؟

اگر این گروه”فراگیر”یا”میانه ‌رو”از “حمایتی بیشتر” برخوردار بود، چرا تلاش کرد صحت و سلامت انتخابات و تلاش کمیته انتخابات را حتی پیش از آغاز به کار این کمیته زیر سؤال ببرد؟

چرا با وجود درخواست های مکرر این گروه ۴ نفره و طرفداران آنها از جمله نویسنده محترم هیچ گاه مستندات خود را برای ادعای جانب داری و تخلف و کاستی در انتخابات در اختیار هیات مدیره یا کمیته انتخابات یا حتی عمومی در اختیار اعضای کنگره قرار ندادند؟

آیا دلیل این امر جز این است که مستند یا مدرکی در رابطه با کاستی و تخلفی در اختیار ندارید؟

و بالاخره اگر به دنبال کنگره “فراگیر” هستیم چه پاسخی برای آن ۴۴۹ عضوکنگره که در مقاله تان از آنها یاد کردید می توانید داشته باشید که رای خود را به نامزدهایی که مورد حمایت شما نبود دادند؟

انتخابات۲۰۱۸ کنگره ایرانیان کانادا با وجود حواشی، سالم و شفاف و با موفقیت در ۲۹ آوریل ۲۰۱۸ برگزار شد. یادآور می شود به رای و نتیجه انتخابات و تصمیم اعضای کنگره احترام گذاشته شود و با طرح انتقادات و پیشنهادات سازنده آنان را در این مسیر یاری کرد.

به امید روزهایی بهتر برای جامعه ایرانی کانادایی و موفقیت های روز افزون برای کنگره ایرانیان کانادا.

با تشکر

مشهود ناصری

از طرف هیات انتخابات سال ۲۰۱۸ کنگره ایرانیان کانادا 

 

  • Electionbuddy
  • SSL, Secure Sockets Layer
  • Anonymous voting
  • Authentication
  • Audit
  • Turnout

۶ می ۲۰۱۸