انتخابات در هر کشور نشان دهنده نحوه نگاه مردم و دولت حاکم بر جامعه می باشد از این رو بسیار مهم و ارزشمند تلقی می شود. در هفته های گذشته  شاهد بحث های انتخاباتی و صحبت های سیاسی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که قرار است در ۶ نوامبر ۲۰۱۲ تحقق یابد بودیم که نشان از تلقی یک زندگی شهری در اصطلاحا جوامع بسیار پیشرفته ای چون آمریکا دارد.

ما در کانادا هم از این مورد بی بهره نبودیم و شاهد تلاش نامزدهای متعدد حزب لیبرال برای جلب آراء به منظور کسب رهبری حزب لیبرال هستیم که قرار است در ۱۴ آوریل ۲۰۱۳ انتخابات آن در اتاوا برگزار شود. با آرزوی موفقیت برای همه کسانی که در جهت آمال و آرزوهای مردم کشورشان تلاش می کنند در این قسمت از مقاله به بحث بیمه و مدیریت ریسک می پردازیم. توجه نمایید که مدیریت کمپین انتخاباتی در هر کشوری بسیار پیچیده و تخصصی است و از توانایی مدیران ریسک زبده استفاده می نمایند. در ادامه نظر شما خوانندگان محترم را به مراحل و روش های متفاوت به قرار ذیل جلب می نماید:

۱-کمیته بازرسی: در این کمیته تمامی دستورالعمل های آیین نامه ای ـ مقرراتی و شرایط انتخاباتی کاندیداها مجدد بررسی و مورد تطبیق قرار می گیرد. اگر کوچکترین تخلف یا تقلبی دیده شود به فوریت به ریاست کمیته که زیر نظر مدیر ریسک است گزارش می شود.

۲ ـ کمیته ارزش یابی: تمامی مواردی که کاندیداها را از رقبای اولیه انتخاباتی مجزا کرده و باعث پیروزی ایشان  شده بررسی و بازبینی می شود و در صورت مشاهده هر خلاف کوچک طی گزارشی به مدیریت ریسک اطلاع داده می شود.

۳ـ کمیته داخلی مدیر ریسک: که خود این کمیته متشکل از کمیته اجرایی- کمیته مالی – کمیته بودجه – کمیته انتقال ریسک های امنیتی و حفاظتی و کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی است.

۴ـ کمیته نظارت بر تبلیغات: این کمیته عهده دار نظارت بر تبلیغات همه کاندیدا است از این جهت که کار خلاف قانونی در کمیته خودی صورت نگیرد که باعث باطل شدن آراء کاندیدای خودی شود و از طرف دیگر کار تقلب یا خلافی در کمپین کاندیدای مقابل صورت نپذیرید که باعث کسر شهرت و آبروی کاندیدای دیگر شود.

۵ ـ کمیته نظارت بر شمارش آراء: وظیفه این کمیته بسیار معلوم و مشخص است بر همه صندوق های آراء بازرسی دارد و با گماردن یک مدیر بر شمارش آراء نظارت می کند تا خلافی رخ ندهد و در ادامه گزارش نهایی را برای مدیر ریسک ارسال می کند.

۶ ـ کمیته نظارت بر عملکرد سیستم مدیریت ریسک: این دفتر زیر نظر مستقیم مدیر ریسک است و هیچ کس از وجود آن در سازمان خبر ندارد به طور کلی کار نظارت و گزارش دهی را در بالاترین سطح با استفاده از توانایی مدیر ویژه ریسک به عهده دارد.

۷ـ کمیته تکنولوژی و انتقال اطلاعات: در این کمیته افراد مسئول نگهداری-طبقه بندی و انتقال اطلاعات جدید به مدیر ریسک هستند و هر تغییر و تحولی را به سرعت گزارش می کنند مهمترین وظیفه ایشان مدیریت بر سایتها و مدیریت بر هکرهای احتمالی است که با قصد تقلب و برهم زدن نظم انتخابات می خواهند اغتشاش نمایند. از بالاترین سیستم های ضد ویروس و ضد جاسوسی اینترنتی بهره مند هستند.

۸ ـ کمیته اطلاع رسانی و گزارش دهی به عموم مردم: بعد از اینکه همه موارد به درستی پیش رفت این کمیته بایستی گزارشی را از عملکرد همه قسمتها برای مدیر ریسک تهیه کند و بعد از تایید مدیر ریسک گزارش دیگری را با هدف ارسال برای مردم از کمپین انتخاباتی تهیه می نماید که به امضاء مدیر ریسک رسیده و برای اطلاع رسانی به رادیو و تلویزیون و رسانه ها ارایه می شود.

بودجه و تامین مالی از اهم موارد است که در هر کمپین انتخاباتی مد نظر قرار دارد تخمینی که برای امسال انتخابات آمریکا زده شده است رقمی معادل ۶ میلیارد دلار بوده است.

* فرهاد فرسادی بروکر رسمی و خبره کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها  است.

farsadi@insurefar.com