دادگاه عالی حکم داد

شهروند- آرش عزیزی: دادگاه عالی کانادا پنجشنبه‌ی هفته‌ی گذشته حکم داد تد اوپیتز، نماینده‌ی محافظه‌کار اتوبیکوی مرکز، کرسی خود در انتخابات جنجالی می ۲۰۱۱ سال گذشته را حفظ خواهد کرد.

این دادگاه با رای نزدیک ۴ به ۳ تصمیم قبلی دادگاه عالی انتاریو که پیروزی اوپیتز بر بوریس ورنسوکیِ لیبرال با ۲۶ رای را به خاطر اشتباهات اداره‌ی انتخابات در ثبت‌نام رای دهندگان باطل اعلام کرده بود رد کرد. اوپیتز پیش از این خواستار تجدید نظر در رای دادگاه انتاریو شده بود.

در انتخابات می ۲۰۱۱، بیش از ۵۲ هزار نفر در حوزه‌ی «اتوبیکوی مرکز» رای دادند اما نهایتا اوپیتز با تنها ۲۶ رای بیش از رقیب لیبرال خود پیروز شد. تحقیقات نشان داد که حداقل در ۷۹ رای تخلفاتی صورت گرفته است.

اما دادگاه عالی در تصمیم تاریخی خود گفت از میان ۷۹ رایی که در موردشان تخلف صورت گرفته، ۵۹ مورد باید معتبر تلقی شوند.

سه قاضیِ دادگاه، به رهبری بورلی مک‌لاشلین، قاضی ارشد، با تصمیم اکثریت مخالفت کردند.

این اولین بار در تاریخ معاصر کانادا و تحت «قانون انتخابات کانادا» است که دادگاه عالی در مورد نتیجه‌ی انتخابات در حوزه‌ی فدرال رای می‌هد.

هیچ یک از «تخلفات» گزارش شده مربوط به جعل یا فساد مالی نمی‌شدند و قضیه‌ی مورد تحقیق، بی‌دقتی اداره‌ی انتخابات کانادا در اعطای کارت رای‌‌گیری به مردم محل بود.

در کنهِ تصمیم اکثریتِ دادگاه این بود که به خاطر اشتباه مقامات اداره‌ی انتخابات کانادا در پذیرش رای افرادی که نباید در حوزه‌ی «اتوبیکوی مرکز» رای می‌دادند نمی‌توان حق رای این افراد را ازشان گرفت و کل رای‌شان را باطل اعلام کرد.