شهروند-  در آخر هفته ی طولانی ای که گذشت ۱۷ مورد تیراندازی در سراسر تورنتو اتفاق افتاد. این تیراندازی ها از شنبه تا دوشنبه در چهارده موقعیت و مکان مختلف رخ داد. شهردار تورنتو، جان توری، از این اتفاق بسیار ابراز ناراحتی کرد و آن را مایه ی دلشکستگی و اندوه خواند.

او همچنین اعلام کرد که بسیار از این تیراندازی ها خسته و خشمگین است و شهرداری و پلیس تمام سعی شان این است که جلوی این خشونت را بگیرند و به هر طریقی آن را کاهش داده و متوقفش کنند.

جان توری از پلیس و دولت خواست که هرچه سریع تر فکری به حال خشونت اسلحه کنند، آن را از اختیار مردم در بیاورند و جرایم و مجازات بیشتری برای متخلفین در نظر بگیرند.

بیشترین این حمله ها در نورت یورک در منطقه ی شماره ی ۴۵ اتفاق افتاده است که طی آن ۵ نفر به شدت زخمی شده اند. رالف گودل (Ralph Goodale)، وزیر امنیت عمومی فدرال، می گوید که بررسی دقیق تر پیشینه ی افراد، تأیید مجوزهای خرید اسلحه، ثبت دقیق سوابق و سرمایه گذاری قابل توجه دولت برای مقابله با خشونت اسلحه و باندهای فعال در این زمینه برخی از اقداماتی است که دولت فدرال برای مهار خشونت اسلحه انجام داده است.