آذرخش پرفروغ، سعید آذربایجانی قهرمان پرآوازه کشتی آزاد و فرنگی کانادا در آوردگاه رزم و پیکار دگربار مباهات آفرید و عامل غرورآفرینی خود و جامعه مان گردید.

شهروند ۱۱۷۷ ـ ۱۵ می ۲۰۰۸


 

آذرخش پرفروغ، سعید آذربایجانی قهرمان پرآوازه کشتی آزاد و فرنگی کانادا در آوردگاه رزم و پیکار دگربار مباهات آفرید و عامل غرورآفرینی خود و جامعه مان گردید.

در گذشته نه چندان دور به دور سرای نیاکان در این سرزمین معرف نام ایران و ایرانی با فرآورده هایی چون  نفت، فرش  و . . . در هم آمیخته بود اما اینک آواز نشاط ظفرمندی تلاشگران ایرانی ـ کانادایی همچون قصه های شیرین طنین انداز می باشد و در این رهگذر سعید آذربایجانی کشتی گیر صاحب نام وزن ۶۰ کیلوگرم، قهرمان تورنمنت بین المللی دیوید شولتز قهرمان پان آمریکن، قهرمان کانادا کاپ، مرد برتر ورزش ایالت انتاریو (۲۰۰۲) با پیروزی چشمگیر بر رقبا بویژه گیا سوسیاری قهرمان سه دوره جهان و برنده مدال نقره المپیک جواز حضور المپیک چین را یافت تا نامش زینت بخش کتاب تاریخ پارسیان در عرصه ورزش این گسترده وادی باشد. تا نام ایران و ایرانی را به همراه کانادا، شهرت جهانی بخشد. سعید آذربایجانی از معدود کشتی گیرانی است که قهرمانی دو رشته کشتی آزاد و فرنگی را در کانادا در دیباچه افتخارات به ثبت رسانده است. آذرخش پرفروغ با حضور درخشان در مسابقات قهرمانی کشتی کانادا و کسب مقام نخست در وزن ۶۰ کیلوگرم دگربار چهره گشت لیکن به دلیل غیبت گیا سوسیاری قهرمان المپیک و جهان از یک سو و اهمیت حضور در مبارزات المپیک چین، کمیته فنی فدراسیون کشتی کانادا رای به مسابقه انتخابی میان این دو کشتی گیر صاحب نام داد. سعید آذربایجانی ستاره تابناک  با درایت و با اجرای فنون زیبا، مقتدرانه حریف صاحب مقام را مغلوب مهارت خویش و تماشاگران را به وجد آورد و غروری تحسین برانگیز برانگیخت تا در کاروان ورزشی کانادا در مسابقات پر هوادار کشتی از سری رقابتهای المپیک چین جای گیرد و نگاهها را به عنوان مدعی کسب مدال در وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی آزاد معطوف خویش سازد.

بدان امید جامعه نوپایمان این ظفرمندی بس سترگ سعید آذربایجانی را ارج نهد و در مراسمی که در آینده به انگیزه سپاسگزاری و حمایت مالی در راستای آمادگی هر چه بیش این رزمنده نام آفرین برگزار خواهد شد شرکت جویند و در راستای شکوفایی بیش در عرصه پیکارهای جهانی المپیک یار و یاور این آذرخش پرفروغ باشیم.

با آرزوی پرورش و شکوفایی روزافزون سعید و سعیدها.