شهروند- علی شریفیان: دپیلمات های کانادایی مجبور هستند دست کم سه سال دیگر در سفارت کانادا در مسکو که به شدت در مقابل حملات تروریستی آسیب پذیر است، به کار خود ادامه دهند. یک عضو ارشد هیئت دیپلماتیک  کانادا در پایتخت روسیه با ارسال ایمیلی به جان برد وزیر امور خارجه در این مورد هشدار داده است. در این مکاتبه اداری رسمی که به خارج درز کرده توضیح داده شده، قرار بوده با بودجه ای برابر ۳۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۸ با ساختن ساختمانی امن، سفارت کانادا در مسکو به آنجا منتقل شود اما در پرداخت این بودجه برای ساختن محل جدید برای سفارت تأخیر شده است.

 قرار بوده با اجرای آن پروژه، ساختمان و دفاتر سفارت به محل تازه ای که با این بودجه باید ساخته می شده، انتقال یابد، اما اکنون این کار تا ژانویه سال ۲۰۱۶ به تاخیر خواهد افتاد.