شهروند- علی شریفیان: دیوید کِلِگ سخنگوی اتحادیه کارکنان آموزش و پرورش منطقه یورک یکی از بزرگترین نواحی آموزش و پرورش انتاریو روز دوشنبه اعلام کرد کم کاری و اعتصاب آموزگاران اتحادیه ما به درس و امور آموزشی ۱۲۰ هزار دانش آموز ۹ ناحیه آموزشی شهرهای شمال انتاریو تاثیر می گذارد و این کم کاری اولین مرحله از توقف کامل خدمات آموزشی و اداری و شروع یک اعتصاب کامل در این نواحی خواهد بود. این اعتصاب بعدا در سراسر انتاریو هم آغاز خواهد شد.

این سخنگو گفت آموزگاران تا نیم ساعت قبل از شروع کلاس ها به مدرسه نخواهند آمد و کار خود را حداکثر نیم ساعت بعد از اتمام کلاس ها به پایان برده و دانش آموزان را مرخص خواهند کرد. این کار سه شنبه هم ادامه یافت. این اقدام مدارس ابتدایی این ناحیه پس از توافق با نمایندگان چهار ناحیه دیگر و هماهنگی با آنها شروع شده است. آنها آخر هفته با مدیران مدارس این نواحی برای انجام این کار توافق کرده بوده اند.

دبیر کل فدراسیون آموزگاران مدارس ابتدایی انتاریو سام هاموند گفته است این کم کاری سبب نمی شود که دولت مذاکراتی با آموزگاران انجام دهد، اما ایمنی دانش آموزان را به خطر نخواهد انداخت.

متعرضان امور آموزشی ان دی پی  و حزب محافظه کاران پیشرو انتاریو هر دو از سیاست ها و چگونگی برخورد دولت لیبرال با معضلات و مشکلات مربوط به آموزگاران مدارس استان به شدت انتقاد کرده اند.

دولت لیبرال لایحه ای را به تصویب رسانده که به مدت دو سال حقوق کارکنان و کادر آموزشی مدارس ابتدایی را ثابت نگاه می دارد و آنها حق اعتصاب نخواهند داشت.

مسئله اعتصابات اتحادیه کارکنان و مدرسان مدارس ابتدایی، دبیرستان و کالج های انتاریو از مشکلاتی است که در چند سال اخیر از دغدغه ها و چالش های عمده دولت لیبرال انتاریو بوده که حل نشده باقی مانده است.