شهروند- آرش عزیزی: برای انتخابات ۲۰۱۴، نقشه‌ ی انتخاباتی مارکهام تغییر می‌یابد. این به معنی است که شمار نمایندگان شورای شهر و مرزهای حوزه‌ های انتخاباتی تغییر خواهد یافت. 

شهر در مراحل اولیه‌ ی بازبینی و تغییر مرزهای حوزه‌ های انتخاباتی است. بنا به یافته‌ های بازبین، تعداد هشت حوزه‌ ی کنونی می ‌تواند افزایش یا کاهش یابد.

شهرداری برای این مرحله از بازبینی رابرت ویلیامز، استاد دانشگاه سابق و کارشناس دولت ‌های شهری و نظام‌ های انتخاباتی، را به خدمت گرفته است.  مقامات شهرداری تاکید کردند که هدف میزان نسبتا برابر جمعیت در حوزه ‌های انتخاباتی است.

نقشه ‌ی جدید انتخاباتی تا آخر سال به شورای شهر ارائه می ‌شود. شورای شهر تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این روند از وب ‌سایت شهرداری،‌ markham.ca، دیدن کنید.