شهروند: نسرین ستوده، وکیل دعاوی برجسته و زندانی سیاسی ایرانی نامزد دکترای افتخاری در رشته حقوق از دانشگاه یورک کانادا شد.

تعدادی از استادان، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه یورک با حمایت از نامزدیِ این حقوقدان شجاع، از کمیته سنای دانشگاه و رئیس دانشگاه خواسته اند که دکترای افتخاریِ حقوق سال تحصیلی جاری را به نسرین ستوده اهدا کنند.

در بیانیهِ رسمی نامزدی از جمله آمده است: خانم نسرین ستوده وکیل مدافع سرشناس ایرانی و فعال حقوق زنان است که به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر، در یک دادگاه مذهبی به اتهام واهیِ توطئه بر علیه امنیت ملی به زندان افتاده است.

نسرین ستوده نامزد دریافت دکترای افتخاری دانشگاه یورک

نسرین ستوده در اعتراض به شرایط زندان و محدودیت های ملاقات با فرزندان و همسر خود چندین بار به اعتصاب غذا دست زده. آخرین اعتصاب غذای وی که نزدیک به پنجاه روز طول کشید  و سلامت اش را سخت به خطر انداخت، سرانجام مقامات جمهوری اسلامی را به عقب نشینی واداشت و محدودیت های تحمیلی به خانواده اش، از جمله حق مسافرت دختر و همسرش، را لغو کردند.

در بیانیهِ نامزدی، ضمن اشاره به اعتراضات جهانی در حمایت از خانم ستوده و نیز اعطای جوائز معتبر بین المللی به ایشان، از جمله جایزه ساخاروف و جایزه آزادی ‘پنِ’ امریکا،  اشاره شده که اعطای دکترای افتخاری از سوی یک دانشگاه معتبر جهانی به خانم ستوده، قدردانی از شهامت و استحکامِ شخصیتِ فردی است که در سخت ترین شرایط به دفاع از حقوق بشر و آزادیِ های سیاسی پرداخته است. به علاوه تاکید شده که اعطای این جایزه از سوی دانشگاه یورک به خانم ستوده بیانگر باور و تعهد این دانشگاه به عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق بشر و مقابله با نقض این حقوق در هر گوشه جهان، و نشان دهنده ی آگاهی جهانیِ این دانشگاه خواهد بود.

در نامه های پشتیبانیِ استادان، دانشجویان و دانش آموختگان این دانشگاه، ضمن حمایت از بیانیه رسمیِ نامزدی دکترای افتخاری نسرین ستوده، بر ضرورت و اهمیت اعطای دکترای افتخاریِ حقوق به ایشان تاکید شده است.