شماره ۱۲۰۷ ـ پنجشنبه ۱۱ دسامبر  ۲۰۰۸

Small Business Tax Test

 هفته آخر ماه اکتبر امسال، هفته بیزینس های کوچک در کانادا بود.  منظور از Small Business  یعنی بیزینس هایی که به صورت کورپوریشن (limited)یا تک نفره proprietorship و یا شراکتیpartnership ثبت شده اند و کمتر از صد نفر کارمند/کارگر دارند. تعداد اینگونه بیزینس ها در کانادا در حدود یک میلیون واحد است که البته شامل افرادself-employed (یعنی کسانیکه بدون ثبت بیزینس در حال فعالیتند) نمیشود.  مطالعات اداره آمار کانادا نشانگر اینست که از هر ده بیزینس در کانادا سه تای آنها در سال اول فعالیتشان شکست می خورند و فقط نیمی از آنها به سال سوم میرسند.

شرکت مدیریت و مشاوره مالیMackenzie Financial  که از سال  ۱۹۶۷ میلیاردها دلار سرمایه را در امریکا و کانادا به صورت غیر مستقیم (از طریق دلالان و مشاوران مالی کنتراتی) مدیریت می کند و شاخه ای ازIGM FinancialInc. بوده  و وب سایتشwww.mackenziefinancial.com است در سه سال اخیر یکسری پرسشهای مالیاتی را به صورت آنلاین در اختیار صدها تن از صاحبان بیزینس در کانادا قرار داده و سپس پاسخها را تجزیه و تحلیل می کند تا میزان آگاهی آنها را نسبت به تغییرات و پیچیدگی های مالیاتی بسنجد. امسال هم ۱۰ پرسش زیر را از صاحبان ۳۳۷ بیزینس که بین ۵ تا ۵۰  کارمند/کارگر دارند پرسیده است. فقط ۸ درصد آنها توانستند به هفت پرسش یا بیشتر پاسخ درست بدهند. فقط پرسش شماره ۵ را اکثرا صحیح پاسخ داده اند.  دانش و آگاهی مالیاتی و به کارگیری بموقع و صحیح آنها یکی از علل موفقیت مالی بیزینس ها است.  در اینجا سئوالات امسال را ،  همراه با پاسخ صحیح و نتایج این تست می بینید:


۱ـ اگر بیزینس شما یک کورپوریشن کوچک باشد برای ۳۰۰ هزار دلار اول سود حاصل از درآمد فعالش مالیات کمتری می پردازد. (درآمد فعال یعنی درآمدهایی بجز سود بانکی و سرمایه گذاری)…

پاسخ: خیر.. بر روی ۴۰۰ هزار دلار اول اینطور است.


۲- همسرتان یکی از سهامداران کورپوریشن شماست. سود سهام پرداخت شده به او ، جزو درآمد مشمول مالیات شخصی خودش در فرمهای مالیاتی آخر سالش خواهد بود.

پاسخ: بله درست است.


۳- پرداختی های سالانه شرکت شما به صندوق حسابهای بازنشستگی کارکنان شرکت،  در پایان همان سال جزو درآمد مشمول مالیات کارکنان خواهند بود.

پاسخ:خیر. هرچند که شرکت در پایان هر سال میتواند این پرداختی هایش را جزو مخارج سالانه اش در پرونده مالیاتی شرکت محاسبه کند، اما کارکنان  فقط در زمان بازنشستگی و یا موقع بیرون کشیدن این پولها از حساب بازنشستگی شان، مالیاتش را  شخصا به دولت خواهند پرداخت.


۴- در برخی ایالتهای کانادا، سهامداران یک کورپوریشن میتوانند در زمان حیات، برای کاهش بدهی مالیاتی پس از فوت شان به دولت،  جزییات انتقال سهام کورپوریشن را در یک وصیت نامه جداگانه و مستقل توضیح دهند.

پاسخ: صحیح است.


 ۵- یک کورپوریشن نمی تواند مالک و صاحب بیمه عمر سهامدارانش باشد.

پاسخ: غلط است. اتفاقا اقساط بیمه های پرداخت شده توسط کورپوریشن هم جزو مخارج سالانه شرکت محسوب میشود و هم باعث کاهش بدهی مالیاتی اش میشود. 


 ۶- با ایجاد یک بنیاد مالی خانوادگی )(family trust میتوانید مالک ۱۰۰ درصد سهام معمولی شرکتتان(common shares) باشید.

پاسخ: صحیح است.


۷- طلبکاران بیزینس شما در دادگاهها  نمی توانند نسبت به سودهای انباشت شده(Retained earning) ، هم در شرکت معمولی تان (operating company)و هم در بنیادهای مالی تان(holding company) ادعای مالکیت کنند.

 پاسخ: غلط است.  طلبکاران یک شرکت  فقط میتوانند  داراییهای درون  operating companyرا صاحب شوند، اما آن بخش از داراییهای operating companyکه تحت مالکیت یک holding companyهستند  را نمیتوانند صاحب شوند. (توضیح: holding companyیکنوع کورپوریشن است که میتواند مالک مقدار زیادی از سهام انواع شرکتهای دیگر، با حق رای، باشد و مدیریت و کنترل آن شرکتها را هم صاحب شود، ولی  operating companyیعنی یک شرکت که مستقیما مسئول طراحی و اجرای فعالیتهای روزانه بیزینسی است.)۸- سود بانکی و درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری (یعنی(Investment incomeتوسط یک کورپوریشن، مشمول مالیات کمتری (در مقایسه با اشخاص و یا در مقایسه با سایر درآمدهای شرکت) می شود.

پاسخ: خیر. اینگونه سود و درآمدها توسط کورپوریشن ها، که اصطلاحا به آنهاPassive income میگویند، در تمام ایالتها بجز ایالت فرانسوی زبان کبک، شامل مالیات بیشتری، در مقایسه با سایر درآمدهای شرکت یا اشخاص، میشوند.


 ۹- از تاریخ ۱۸ مارچ ۲۰۰۷ به بعد (طبق قانون جدید تصویب شده در تاریخ  ۱۸مارچ ۲۰۰۸  که عطف به ماسبق شده)، تا ۷۵۰۰۰۰ دلار از سود کلان(capital gains) حاصل از فروش مجموعه تمامی سهام هر کورپوریشن کوچک در کانادا، از پرداخت مالیات معاف است.

پاسخ: بله درست است. قبلا این معافیت مالیاتی تا ۵۰۰ هزار دلار بود.  البته این یک سقف کلی معافیت مالیاتی در کل عمر و دوران فعالیتیک کورپوریشن (یعنی(lifetime exemptionیعنی مربوط به کل معافیتهای کلان تمام دوران فعالیتش است. مثلا اگر کل بیزینس را بفروشید، و یا در دوران فعالیتش یکسری سودهای کلان داشته، تا۷۵۰ هزار دلار اول اینسودها که به دست آورده اید، از مالیات معاف است و بقیه اش شامل مالیات میشود.

این معافیت مالیاتی فقط برای کورپوریشن ها است و شامل بیزینس های غیر کورپوریشن  (یعنی  تک نفره  و یا شراکتی) نمیشود.

این معافیت شرایطی هم دارد: اولا شما یا یک شخص نزدیک به شما باید حداقل در یک دوره زمانی ۲۴ ماهه، قبل از فروش بیزینس، صاحب این سهام فروخته شده بوده باشید. دوما در همان دوره ۲۴ ماههحداقل ۵۰ درصد دارایی شرکت بایستی در جریان امور روزانه شرکت استفاده فعال شده باشند(یعنی در جایی دیگر، مثلا در بانک و غیره، سرمایه گذاری نشده باشد و راکد و پسیو  نباشند). 


 ۱۰- فرزندان ۱۸ سال به بالای شما، اگر جزو سهامداران شرکتتان هستند، میتوانند از این شرکت، سود سهام(dividend)دریافت کنند و مالیاتش را در فرمهای مالیاتی شخصی خودشان به دولت بپردازند.

پاسخ: بله صحیح است.


اکبر شیخ زاده ـ کارشناس مالیاتی


وبلاگ نویسنده:

 http://ardal.blogfa.com