شماره ۱۲۰۸ ـ پنجشنبه ۱۸ دسامبر  ۲۰۰۸

 

Small Business Management Guideline

راهنمای مدیریت کسب و کار کوچک

درس سوم

  

مقدمه
  

طی مطالب ارائه شده در مقاله ی پیشین در خصوص مدیریت کسب و کار کوچک (SB)، به چگونگی آماده سازی صاحبان SB و همچنین به بررسی مهمترین چالش های اولیهکه ایشان در جهت راه اندازی SB در قالب تصورات و انگاشت های اولیه و چالش های واقعی در این مقطع دارند، پرداختیم. در ادامه، به نتایج حاصل از نظرسنجی انجام شده در ارتباط با سایر مسائل و چالش های راه اندازی SB اشاره خواهیم داشت و نتایج آن را مورد بررسی قرار میدهیم.


 

چالش های اجرائیSB


 

یکی از مهمترین دغدغه های کارآفرینان و صاحبان SB در مرحله آغازین فعالیت کسب و کار جدید، وضعیت ارائه کار و توان استمرار SB در جهت ارائه خدمات و کالاهای مورد نظر و نیاز بازار است. این موضوع در واقع یکی از عوامل اصلی در ابتدای کسب و کار ایشان محسوب شده که میتواند با بزرگنمائی به صورت کاذب و دور از واقع، مانع جدی در محقق شدن اهداف و آمال صاحبان SB باشد.

آنچه که لازم است تا در این خصوص به آن توجه شود، واقع گرائی و تصمیم سازی بر اساس مبانی قابل قبول و استفاده موثر از نقطه نظرات و تجارب سایرین و افراد زبده و متخصص در این زمینه ها است.بر اساس نظرسنجی انجام شده(که منبع آن را در درس دوم مورد اشاره قرار دادیم)در این خصوص، نتایج کمی حاصل از دیدگاه های صاحبان SB بصورت زیر قابل ملاحظه میباشد:


 

ردیف                        

موضوع

درصد شرکت های در حال راه اندازی

(موضوع، چالش تلقی میشود)

درصد شرکت های فعال

(موضوع، چالش جدی است)

۱

یافتن مشتری و چگونگی توسعه بازار

۵۴%

۵۶%

۲

تحمل یک فشار کاری مداوم و پیوسته

۳۵%

۳۷%

۳

فعالیت کاری در ساعات طولانی

۳۱%

۳۴%

۴

رقابت مستمر با بازار و سایرین

۱۸%

۱۹%

۵

یافتن نیروی کار مناسب و با صلاحیت حرفه ای

۲۰%

۱۶%


 

همانطوری که قابل مشاهده است، نقطه نظرات و نگرانی های مهم صاحبان SB در ارتباط با مراحل اجرای کسب وکار(قبل از شروع و راه اندازی SB)، با نظرات کسانی که مجموعه SB خود را به راه انداخته و کسب و کار ایشان در حال فعالیت است و همچنین دارای تجربه اجرائی و عملی در این ارتباط هستند، تقریباً در بسیاری از موارد و موضوعات عنوان شده نزدیک به یکدیگر میباشند (به غیر از مورد “یافتن نیروی کار متخصص” که به نظر میرسد چندان مشکل و چالش مهمی، حداقل در کانادا، محسوب نمیشود، چرا که در حال حاضر شرایط اشتغال، دسترسی مناسب به نیروهای با صلاحیت و کیفیت لازم در بازار کار کانادا را برای صاحبان مراکز اقتصادی و تولیدی تسهیل نموده است). بنابر این، با نگرش منطقی به این چالش ها و مشکلات اجرائی SB ، این موارد نبایستی موانع جدی در توقف و یا عدم شروع به فعالیت یک SB محسوب شوند، بلکه با برنامه ریزی و چاره اندیشی های مناسب و به موقع میتوان در رفع آنها اقدامات موثری را به کار گرفت.

از این روست که Dale Lehtila مدیر شرکت Enterprise Quinte در این ارتباط اظهار میدارد :

“کارآفرینان و صاحبان ایده های جدید و خلاق، میبایست توجه داشته باشند که در ابتدا و شروع به کار یک SB و استمرار فعالیت آن به صورت موفق، علاوه بر تامین منابع مالی لازم، بایستی به ضرورت توسعه کسب و کار نیز به طور همزمان توجه داشت. صاحبان SB لازم است بدانند که راه اندازی کسب وکار جدید نیازمند کار و تلاش سخت و مداوم است. ایشان میبایست با بررسی و تحقیقات بازار و مصرف، از وضعیت رقبا نیز مطلع باشند و بر این اساس و با درک صحیح از بازار، نسبت به قیمت گذاری محصولات و خدمات خود اقدام نمایند. به هرحال بهتر است خطاها و اشتباهات را، قبل از مرحله اجرای طرح و ایده، صرفاً بر روی کاغذ داشته باشیم”.


مجید جان فرسا مشاور ارشد سیستم های مدیریت است.

ایمیل نویسنده:

janfarsa@yahoo.com