در راستای پرونده سازی جمهوری اسلامی برای مردم ایران، مطالب زیادی را حتماً خوانده اید و ممکن است حرف های من توضیح واضحات باشد، اما بد نیست 

 

شهروند ۱۲۷۳ ـ پنجشنبه ۱۸ مارچ۲۰۱۰  


 

در راستای پرونده سازی جمهوری اسلامی برای مردم ایران، مطالب زیادی را حتماً خوانده اید و ممکن است حرف های من توضیح واضحات باشد، اما بد نیست که موردی را که برای من پیش آمد برایتان بازگو کنم.

از آنجا که وکیل هستم، به مناسبت شغلم، چند سال قبل برای پیگیری یک پرونده به دیوان عالی کشور مراجعه کردم. قبل از من در آنجا جلسه ای بود که قرار بعدی برای من بعد از آن جلسه بود. رئیس دفتر بعد از رفتن افرادی که در جلسه بودند، با غرغر گفت، خجالت نمی کشند. برای آدم و عالم پرونده سازی کرده اند. من کنجکاو شدم و پرسیدم قضیه از چه قرار است؟  از آنجا که او مرا می شناخت گفت: این آقایون اطلاعاتی خجالت نمی کشند. برای همه پرونده سازی کرده اند، از رئیس دفتر رئیس جمهوری بگیرید تا معاونین وزیر و خود وزیر و هر کس که جزو گروه آنها نباشد یک پرونده ای اینجا دارد و زمانش که برسد پرونده  فعال می شود.

چند روز بعد تلویزیون ایران را نگاه می کردم در بین سریال های مسخره ای که به طور انبوه برای تحمیق مردم مرتبا ساخته می شود، سریالی بود که با طنز، مسائل و مشکلات جامعه را مطرح می کرد. در این سریال مربی یک تیم فوتبال، شرکت پخش مرغ و تخم مرغ دارد. به دلایلی سر و کار این مربی به کلانتری می افتد. رئیس کلانتری به او می گوید، شما پنج پرونده دارید. می گوید: چه پرونده ای، من کاری نکرده ام. رئیس کلانتری می گوید: ۱ـ شکار غیرمجاز، ۲ـ فروش خارج از شبکه، ۳ـ موفق نبودن تیم در لیگ سراسری، ۴ـ ساختمان سازی غیرمجاز، ۵ـ جابجایی کارکنان.

واقعاً مسخره است. این سریال طنز به خوبی حکایت پرونده سازی جمهوری اسلامی را نشان می دهد. اینها برای هر آدمی که روزی کاره ای بوده یک پرونده درست کردند.

اینها که قبل از اینکه سر کار بیایند خود را خادم و نوکر و خدمتگزار مردم می خواندند، بعد از رسیدن به قدرت شمشیرهاشان را از رو بستند و مرتب به مردم چنگ و دندان نشان می دهند و تهدید می کنند و در آخر هم اجرا می کنند.

راستی آیا به جز جمهوری اسلامی حاکم در ایران، حاکمیتی را سراغ دارید که با نیروی مردم و پول آنها به قدرت برسد و حکومت کند ولی در تمام سالهای حکومت در برابر مردم بایستد و به کوچکترین خواسته های آنها اهمیتی ندهد و مرتب مردم را برای گناهان ناکرده تحت فشار و اذیت و آزار قرار دهد؟ خودتان قضاوت کنید.