شهروند آرش عزیزی: شهردار مارکهام، یکی از چینی‌ نشین‌ ترین شهرهای آمریکای شمالی، می‌گوید سفرش به چین در ماه گذشته بسیار مفید بوده و از آن درس‌های بسیاری گرفته است.

ماه گذشته بود که فرانک اسکارپیتی به همراه نمایندگان پنج شهرداری عضوِ «کنفدارسیون جمعیت ‌های کسب و کارهای چینی تورنتوی بزرگ» عازم سفری دو هفته ‌ای به پرجمعیت ‌ترین کشور جهان شد. هدف از این سفر تشویق و ارتقای روابط اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور بود.

فرانک اسکارپیتی شهردار مارکهام سفر به چین را موفقیت آمیز خواند

هیئت ۷۱ نفره‌ ی کانادایی علاوه بر پکن و هنگ کنگ از شانگهای نیز دیدار کرد. این شهر که جمعیتش اکنون بالغ بر ۲۰ میلیون نفر است عموما به عنوان مرکز مالیه، بازرگانی و ارتباطات در چین شناخته می‌شود.

اسکارپیتی پیش از این دو بار به چین سفر کرده بود.

شهردار مارکهام گفت یکی از نکاتی که در این سفر توجهش را بخصوص به خود جلب کرده حمل و نقل سریع ‌السیر چین بوده است. اسکارپیتی گفت با استفاده از قطارهای سریع ‌السیر از شانگهای به پکن رفته و در مدح آن‌ها سخن گفت.

کنی وان، رئیس انجمن کسب و کارهای چینی ریچموند هیل و مارکهام، از دیگر اعضای هیئت کانادایی بود. او گفت هدف اصلی ‌اش ارتباط با کسب و کارداران محلی در چین بوده است.

شهرداری مارکهام ۵۳ هزار دلار برای این ماموریت تجاری بودجه گذاشته بود. گزارش کامل در مورد آن در سال جدید به شورای شهر می ‌آید.