شهروند آرش عزیزی: قطار «گو» در سال ۲۰۱۳ سرویس‌های جدیدی در منطقه‌ ی یورک و سایر نقاط تورنتوی بزرگ آغاز می‌کند.

از ۵ ژانویه مسافرین خطوط قطارهای «گو»ی ریچموند هیل و استوفویل گزینه ‌ی سفر زودتری در بعدازظهرها را خواهند داشت و مسافران خطوط بری و لیک‌شور باید کمتر نگران پر شدن قطارها باشند چرا که با اضافه کردن ۱۶ قطار، در هر سفر ۳۲۰ صندلی بیشتر موجود خواهد بود.

قطارهای گو

در ضمن، بعضی خطوط قطار و اتوبوس در سال جدید با تغییراتی مواجه خواهند شد.

برای فهرست کامل سرویس ‌ها در سال جدید به gotransit.com مراجعه کنید.