فرا رسیدن سال ۲۰۱۳ میلادی را به شما عزیزانی که با حضور قلمی، قدمی، مالی  و از همه مهمتر با خواندن شهروند امکان حیاتش را فراهم کرده اید، صمیمانه تبریک می گوییم و برایتان سالی سرشار از شادی و سلامت آرزو داریم و امیدواریم سال ۲۰۱۳ برای همه ی مردمان جهان و برای ایرانیان سالی پرخیر و برکت باشد و مردم ما گام های استواری برای رهایی از شر دیکتاتوری بردارند.

هموطنان ما در ایران مثل تمام مردم دنیا شایستگی زندگی در کشوری امن و آباد و آزاد را دارند، کشوری که قدر فرهیختگان و دانشوران و دانشمندان و نویسندگان و زنان و مردان و کارگران و دانشجویان و کودکانش را بداند و آنان را ارج گذارد و قدر بداند.

شهروند ۱۴۱۹ سال نوی میلادی را به شما تبریک می گوید

کشوری که نگذارد سایه شوم جنگ و نکبت و بدبختی او را در منگنه گذارد، کشوری که با از در دوستی درآمدن با دیگر کشورها درِ هر گونه دشمنی را به روی مردم ایران ببندد و راه آسایش و خوشبختی و نیک بختی را برای مردمانش فراهم آورد.

امیدواریم سال نو میلادی برای مردم ایران و نیز تمام دنیا سالی بدون جنگ باشد. سال تلاش و کوشش برای رهایی از فقر.

سال به جشن نشستن حقوق بشر برای تمام مردم دنیا با هر دین و مرام و جنس و جنسیت و قومیتی.

سال نو را به همه نویسندگان، هنرمندان،  همکاران، خوانندگان و صاحبان کار و کسبی که با دادن آگهی به ما فرصت داده اند تا در خدمت شما باشیم، تبریک می گوییم.

شهروند