امسال برنامه شب همبستگی‌ با کارگران زندانی در شرایطی برگزار شد که رضا شهابی صندوقدار و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس ‌رانی تهران در اعتراض به وحشیگری‌ های زندانبانان  جمهوری اسلامی، از روز ۲۸ آذرماه در اعتصاب غذا به سر می‌‌برد، ستار بهشتی‌ و جمیل سویدی در زیر شکنجه جان باخته و خانوادها‌ی این عزیزان از نان آوران ‌شان محروم شدند، در یورش شبانه به منزل فعالان “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری” در شهر بوکان پنج تن از آنان به نام های: جمال میناشیری، ابراهیم مصطفی ‌پور، قاسم مصطفی ‌پور، هادی تنومند و محمد کریمی دستگیر شدند، پدرام نصراالهی ممنوع الملاقات شده و شاهرخ زمانی و دیگر فعالhن کارگری  هنوز در زندان هستند.

ولی ‌فریادهای نان و آزادی نه‌‌ تنها خاموش نشده، بلکه روز بروز همه گیرتر و رساتر هم شده.

در مراسم شب همبستگی که به دعوت کمیته حمایت از مبارزات کارگری ایران – کانادا در تاریخ ۲۸ دسامبر برگزارگردید، بیش از ۱۷۰ نفر شرکت داشتند. در محل مراسم، میز اطلاعاتی با تصاویری از رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، علی نجاتی، فریبرز رئیس دانا، رسول بداغی، محمد جراحی و شماری دیگر از رهبران و فعالان کارگری، و اطلاعیه های کمیته  مورد توجه وبازدید شرکت کنندگان قرارگرفت.

میز حمایت از کارگران ایران

در ابتدای برنامه فرزانه زلفی به میهمانان خوشامد گفت و طی سخنانی اظهار داشت:

“چه شور و شوقی برپاست اینجا و امشب! ما جمعی داوطلب با همکاری و پشتیبانی شما دوستان، روزها و هفته هاست که به پیشوازش رفته ایم. درگیری زندگی، کار، پرداختی ها، بچه ها، مدرسه و درس، دکتر و درمان…… مجالی برای دیگران باقی نمی گذارد. اما ما یاد گرفتیم که برخلاف جریان آب هم می توان شنا کرد. چون این درد مشترک را سالهاست که حس کرده ایم و نیک می دانیم:

چو عضوی بدرد آورد روزگار

دگر عضو ها را نماند قرار

ما با کمال خوشحالی و با صفای قلبی در خدمت شمائیم و کوشیده ایم در حد امکان شرایط راحتی و آسایش عزیزانمان را فراهم سازیم.

امشب رضا شهابی نهمین روز اعتصاب غذای خود را در اعتراض به رفتار زندانبابان با او و در اعتراض به عدم توجه حاکمان به وضع سلامتی اش بسر می رساند. ایرانیان آزادمنش و سازمان های مدافع حقوق کارگران در سراسر جهان به پشتیبانی از کارزار آزادی رضا شهابی برخاسته اند.

امسا ل ما با روحیه بهتر و با انرژی بیشتری کار کرده ایم. چون آنها زن و مرد، کارگر و دانشجو، روشنفکر و معلم و وکیل در برابر زندان بانان ایستادگی کردند و در شرایطی نامساوی سیاست مشت در مقابل مشت را در برابر ستمگران و شکنجه گران به پیش بردند .

مجری برنامه شب همبستگی با کارگران ایران

 

نسرین ستوده ۴۹ روز اعتصاب را به پیروزی رساند. او برای حق دخترش و دیگر کودکان برخاست و به قانون ارتجاعی قرون وسطایی آزار خانواده زندانی اعتراض کرد.

ایستادگی ستار بهشتی در برابر شکنجه گران تا حد فدا کردن جانش و طنین فریاد خشم مادر و خواهرش در سراسر جهان، مقاومت کارگران زندانی در تمام زندان ها  همه و همه ما را بیشتر انرژی و امید بخشیده.

امسال سال ویژه ایست چون فرادستان با کوته نظری تاریخی خود، تصمیم  دارند بحران ساختاری سرمایه را که جهان را به ورشکستگی و محیط  زیست را به تباهی کشیده، با اخراج کارگران و پائین کشیدن سطح مزد و قطع امکانات اجتماعی به خیال باطل خود پشت سر گذارند. اما مقاومت تنها محدود به  زندان ها نیست. نود و نه درصدی ها همه جا در حال برخاستن اند و خیابان ها و میدان ها را یکی پس از دیگری اشغال می کنند.

آنچه ته صندوق ما از درآمد امشب می ماند و همه کمک هایی را که شما عزیزان اهدا می کنید برای خانواده های نیازمند کارگران زندانی ارسال خواهیم کرد. کمکی است کوچک ولی با ارزش و نشانه ایست از همبستگی طبقاتیمان.

دوستان عزیزم هیچیک از شما مهمان نیستید، خانه خانه همه است، متعلق به جمع دل شوریدگان است که دلش برای هم نوعانشان نیز می تپد و غم و شادی خود را با دیگران تقسیم می کند.

چه زیباست باهم بودن، غم یکدیگر را خوردن، دوست داشتن، عشق ورزیدن و شادی امشب را با آنهایی که در سخت ترین شرایط از پشتیبانی ما خوشحال می شوند، تقسیم کردن!”

از نکات شایان توجه، مشارکت فعال و صمیمانه جوانانی بود که وقت و انرژی خود را بهِ عنوان مجریان برنامه، مسئول فنی‌ و پخش موسیقی در اختیار برنامه گذشته و همراه با  نغمه‌های دل‌ انگیز شهروز و صدای گرم فواد به مراسم سرزندگی و شادابی ویژه‌ای بخشیدند.

در طی‌ مراسم از نشریه شهروند و ماهنامه روشنگر برای همکاری و حمایت بی‌ دریغشان قدردانی‌ به عمل آمد.

عواید حاصله از قرعه کشی جوایز اهدایی هم به صندوق کمک های مالی  واریز شد.

 

کمیته حمایت از مبارزات کارگری ایران- کانادا

۳۱ دسامبر ۲۰۱۲