زنان ۵ درصد معتادان را تشکیل می دهند. این آمار را فرهاد اقطار، سرپرست ستاد مبارزه با مواد مخدر بهزیستی اعلام کرده است.


شماره ۱۱۹۳ ـ ۴ سپتامبر ۲۰۰۸


 

شهرزاد نیوز: زنان ۵ درصد معتادان را تشکیل می دهند. این آمار را فرهاد اقطار، سرپرست ستاد مبارزه با مواد مخدر بهزیستی اعلام کرده است.

اعتیاد در میان زنان بنا به گزارشات پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر ناشی از اعتیاد همسر و درگیری های خانوادگی اعلام شده است. این منبع علت روی آوری به اعتیاد در میان ۷۰ درصد از زنان را مشکلات و نزاع خانگی ذکر کرده است.

آمار دقیقی از شمار معتادان در ایران نیست. با این وجود ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال جاری میانگین معتادان ایران را یک میلیون و ۱۶۰ هزار تن اعلام کرده است.