شماره ۱۲۱۷ ـ پنجشنبه  ۱۹ فوریه ۲۰۰۹

همچنانکه دورهی دوازده ماهه ی گرامیداشت سال جهانی زبانها به پایان می‌رسد، روز جهانی زبان مادریِ امسال در ۲۱ فوریه ی ۲۰۰۹، از آغاز مرحله ی نوین تأمل و ارزیابی خبر می‌دهد.
  

ده سال پس از اعلام این روز توسط مجمع عمومی یونسکو به پیشنهاد بنگلادش، چه نتایجی حاصل شده است؟

یک نکته باید حاصل آمده باشد. با تأکید اکید بر اینکه هر جامعه زبان مادری خود را بشناسد، این روز به نحو فزاینده‌ای نظر جوامع جهانی را به بنیانهای تنوع زبانی و چندزبانگی جلب نموده است. همچنین آشکار شده است که زبانها، به عنوان بخشی از هویت افراد و ملتها، کلید «تحصیلات همگانی و اهداف توسعه ی هزاره» به شمار می‌روند.


 

شمار رو به رشدی از دست‌اندرکاران مختلف سازمانهای دولتی و جامعه ی مدنی، تصدیق می‌کنند که زبانها، در تمامی اشکال زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، نقش مرکزی دارند. امروزه، روابط بین تحصیلات چندزبانه (شامل زبان مادری، زبانهای ملی و زبانهای بین‌المللی)، تحصیلات همگانی و اهداف توسعه ی هزاره، ارکان هر استراتژی توسعه‌ای توانمند را تشکیل می‌دهد.


 

ما حقیقتاً امیدواریم که نتایج ملموس حاصل از کاربرد زبانهای مادری و چندزبانگی، تحت نیروی محرکه ی عملیات ارتباطی یونسکو در سال جهانی زبانها (۲۰۰۸) شکل پذیرند، و این چالشها تداوم یابند تا سنگ بنای عملکرد دولتها و نهادهای توسعه قرار گیرند.


 

علاوه بر اینکه این سال علایق بسیاری را برانگیخت و هزاران پروژه ی ترویج زبانها در ۲۰۰۸ کلید خورد؛ تأثیر سال جهانی زبانها در ماههای آینده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت تا اهمیت زبانها در توسعه، صلح و همبستگی اجتماعی سنجیده شود.


 

از این رو، در این دهمین روز جهانی زبان مادری، برای تضمین اینکه بیانیه‌ها و طرحهای ابتکاری متعدد اعلام شده در سال ۲۰۰۸ با اقدامات مکفی ویژه پیگیری شوند، درخواست اقدام می‌کنم.

من خصوصاً امیدوارم که دولتها، در سیستم تحصیلات رسمی و غیر رسمی خود و امور اجرائی‌شان، اقداماتی را بگنجانند که همزیستی متوازن و پرثمر زبانهای هر کشور را تامین نماید. بدین ترتیب ما در حفظ و تقویت محیط‌های چندزبانه توفیق خواهیم یافت که [این امر] نشان دهنده ی احترام کامل به تمام وجوه تنوع فرهنگی خواهد بود.

کوئیچیرو ماتسورا