این صفحه به سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت اختصاص دارد

وقتی کە محافظەکار پرتجربەای مانند رفسنجانی ولو بە نقل از مردم خواست جمهوریت و آزادی را مطرح می کند، معنی دیگری جز اینکە سامانە ولایت – جمهوریت بی سامان و بی آیندە است، ندارد.بنا بر گزارشی کە در دوم اسفند درخبرگزاری کار ایران (ایلنا) منتشرگردیدە، هاشمی رفسنجانی بە هنگام دیداری کە با اعضای شورای مرکزی و مسئولین استانی حزب اعتدال و توسعه داشتە، ازجملە گفتە است: “جمهوریت و آزادی خواست اصلی مردم است.” از اشارە رفسنجانی در این دیدار بە ضرورت “عدالت و توسعە، فراموش شدن آن و جایگزینی آنها با ادعا های بزرگ” کە قبلا نیز در قالب کلمات دیگری توسط وی در ماە های اخیر تکرار شدەاند کە بگذریم، اما تاکید وی بر “جمهوریت و آزادی خواسته‌ اصلی مردم است” و “پذیرش اشتباهات و خطاها و جبران سوءتدبیر و مدیریت‌ها، خواست‌های به حق مردم و شهدا و خانواده‌هایشان را محقق کنیم.”

در تاریخ ۲۳ فوریه، مراسمی در بزرگداشت ۴۲ مین سالگرد جنبش فداءی در تورنتو برگزآر شد . در این مراسم پیامهاءی از طرف آحزاب کومله,دمگرات گردستان ایران وتوده ایران داده شد .گوشه های از این پیام ها به شرح ذیل می باشد

پیام مشترک حزب دمکرات کردستان ایران- کمیته‌ شرق کانادا و حزب کومه‌له‌ کردستان ایران کمیته‌ شمال امریکا به‌ مناسبت چهل و دومین سالگرد حماسه سیاهکل!

رفقا و دوستان گرامی، کادر و اعضای سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت، به‌ مناسبت ۴۲ سالگرد حماسه‌ و جنبش سیاهکل صمیانه‌ترین تبریکات خود را نثار شما عزیزان میکنیم، خوشحالیم که‌ در گرامیدا شت جنبش و تلاش عزیزانی شرکت میکنیم که‌ با شکستن طلسمهای دیکتاتوری عریان شاهنشاهی در ایران، جنبش چپ و عدالت خواهی نوینی را آعاز کردند، که‌ تدوام آن تا برقراری عدالت اجتماعی در ایران آرزو مندیم.  جنبش نوینی که‌ ستونهای دیکتاتوری ستم شاهی را لرزاند و جامعه‌ ایران را به‌ سمت یک جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی سوق داد.

دوستان گرامی حزب کومه‌له‌ کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان ایراندو حزب همپیمان،همان طور که‌ در توافقنامه‌ مشترک خود بر آن تاکید ورزیده‌اند بار دیگر بر ضرورت شکل دادن به‌ یک ائتلاف یا یک اتحاد بزرگ دمکراسی خواهی در ایران تاکید میکنند و بر این باورند که‌ تغییر نظام، جدایی دین از دولت و استقرار حکومتی بر مبنای دمکراسی و موازین حقوق بشر باید مبنای چنین اتحادی باشد. حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومله‌ کردستان ایران تاکید میکنند که‌ رفع تبعیض علیه‌ میلتها و به‌ رسمیت شناختن خواسته‌های بر حق آنان باید جایگاه‌ شایسته‌ خود را در گفتمان دمکراسیخواهی ایران پیدا کند.

هر دو حزب همپیمان در جنبش کردستان یادآوری می کنیم که‌ فدرالیسم  به‌ عنوان مناسبترین ساختار حکومت برای آینده‌ ایران تضمین به‌ مراتب بیشتری برای دمکراتیزه‌ کردن نظام سیاسی ایران خواهد بود، و حقوق خلقهای گوناگون و مشارکت آنها را در اداره‌ امور تامین و نیز بهترین راه‌ حفظ و وحدت ایران و همبستگی مردم آن را فراهم میسازد و لذا باید بیش از پیش از صورت تابو خارج و به‌ شکل راه‌ حل واقعی برای آینده‌ ایران شناخته‌ شود.

هر دو حزب کردستانی بر لزوم مشارکت جدی خلق کرد و نیروهای سیاسی آن در چنین اتحادی تاکید میکنند و بر این اعتقادند که‌ جنبش حق طلبانە مردم کردستان با تجربیات و ضرفیتهای آن میتواند یک پشتوانه‌ نیرومندی برای یک اتحاد بزرگدمکراسیخواهی در ایران باشد

دوستان عزیز، مردم کردستان،‌ یک بار دیگر ضمن گرامی داشت جنبش سیاهکل و جان باخته‌گان آن پشتیبانی خود را از جنبش عدالت خواهی، آزادی و دمکراسیخواهی مردمایران و شما رفقای عزیز، که‌ از آرمانهای والای جنبش سیاهکل بوده‌ است اعلام میداریم.

گرامی باد یاد جنبش سیاهکل و جان باختگان آن

زنده‌ باد اتحاد و همبستگی نیروهای نیروهای برابری طلب،آزادی و دمکراسیخواه‌  در ایران

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

حزب دمکرات کردستان ایران – کمیته‌ شرق کانادا

حزب کومه‌له‌ کردستان ایران – کمیته‌ شمال آمریکا

۲۳- فوریه‌ ۲۰۱۳

پیام تبریک “سازمان حزب توده ایران در کانادا” به مراسم بزرگداشت ۴۲ مین سالگرد بنیان گذاری “سازمان چریکهای فدایی خلق ایران”

۲۳ فوریه، ۲۰۱۳

با عرض سلام و شادباش بمناسبت ۴۲ مین سالگرد بنیان گذاری “سازمان چریکهای فدایی خلق ایران”. واقعه سیاهکل و آنچه که با این واقعه شروع شد تاثیرات عمیقی را در جامعه ایران ایجاد کرد. واقعه سیاهکل در واقع در جواب به یک نیاز جامعه ایران در آن مقطع زمانی شکل گرفت. جامعه ای که در زیر یوغ یک رژیم دیکتاتوری و وابسته دست و پا می زد. جوانانی که دست به آن حرکت زدند در واقع مسلح به آرمانهای دمکراتیک و مردمی بودند. آرمانهای استقلال، آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی برای مردم ایران. این آرمانها در مقطع انقلاب بهمن در اطراف و اکناف ایران پخش شد و به یک نیروی واقعی سیاسی و اجتماعی تبدیل گردید. با خیانت ارتجاعیون حاکم به انقلاب، این آرمانها امروز دوباره موضوعیت پیدا کرده و به خواستهای مبارزاتی مردم تبدیل شده است.

آنچه که لازم است مورد اشاره قرار بگیرد این است که آنان که واقعه سیاهکل را رقم زدند جوانانی بیش نبودند. از زمانی که انها این جنبش را بنیاد گذاری کردند زمان نسبتا طولانی می گذرد و این جنبش مانند هر پدیده دیگری دچار دگرگونیها و بلوغ شده است. امیدواریم که این بلوغ در جهت دستیابی به آن آرمانها همچنان ادامه پیدا کند.

از طرف سازمان حزب توده ایران در کانادا، بار دیگر، ۴۲ مین سالروز بنیانگذاری جنبش فدایی را به سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت شادباش عرض می کنم و آرزوی موفقیت انها را در دستیابی به آرمانهای بنیانگذاران این جنبش داریم.

                                                                                    سازمان حزب توده ایران در کانادا

به حبس خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی پایان دهید!

زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کنید!

ما همراه با بسیاری سازمان ها و فعالین سیاسی و مدنی و سازمان های بین المللی، خواهان پایان دادن به حبس خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

به دنبال دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی از مردم به تظاهرات خیابانی در حمایت از بهار عربی در ٢۵ بهمن ١٣٨٩، به دستور علی خامنه ای آنان همراه همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی حبس خانگی شدند. حبس آن ها بدون هیچگونه توجیه قانونی صورت گرفت. فاطمه کروبی در شهریور ۱۳۹۰ از حبس خانگی آزاد شد. اما زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم چنان در شرائط دشواری حبس خانگی را می گذرانند و از دیدار و ارتباط منظم با دیگر اعضای خانواده هایشان محرومند. خانواده های آنان بارها از سران رژیم خواسته اند یا عزیزانشان را محاکمه کنند یا حصر را بردارند.

مقامات جمهوری اسلامی نه تنها به این خواست وقعی نگذاشته بلکه دیگر اعضای خانواده ها را نیز به اشکال مختلف تحت فشار گذاشته است. همین دوشنبه گذشته، ۲۳ بهمن ۱۳۹۱، ماموران امنیتی، زهرا و نرگس موسوی و محمد حسین کروبی را دستگیر و بعد از بازجوئی و تهدید در همان روز آزاد کردند.

زندان های رژیم همانند دهه ۶٠ از فعالین سیاسی و مدنی پر شده است. اکثر زندانیان سیاسی در اعتراض به کودتای انتخاباتی سال ١٣٨٨ و در دفاع از حق رای  شهروندان بازداشت و به زندان های سنگین محکوم شده اند.

ما همراه با بسیاری سازمان ها و فعالین سیاسی و مدنی و سازمان های بین المللی، خواهان پایان دادن به حبس خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

٢٧ بهمن ١٣٩١ (١۵ فوریه ٢٠١٣)